Începând de luni, 31 iulie 2023, ora 10:00, persoanele fizice se pot înscrie în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local.

 

Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se realizează prin intermediul aplicației informatice pusă la dispoziție de către AFM, până pe 31 august 2023, ora 16:30 sau până la epuizarea bugetului alocat fiecărei unități administrativ-teritoriale (UAT). 

 

Administrația Fondului pentru Mediu a postat pe site-ul propriu anunțul în atenția persoanelor fizice care doresc înscrierea în cadrul programului, pe care vă încurajăm să îl consultați pentru a vă înscrie ulterior pe platformă. Anunțul postat de AFM poate fi descărcat în format PDF, sau poate fi consultat la adresa:

https://afm.ro/main/programe/casare_auto_uzate/2023/anunt_pf_rabla_local_25.07.2023.pdf

 

Preliminar înscrierii pe platformă, este necesar să vă creați mai întâi cont de utilizator (dacă nu aveți deja).

 

Pași de urmat pentru crearea contului pe site-ul AFM:

1. Intrați pe site-ul AFM (afm.ro );

2. În stânga sus se accesează „Programe de finanțare”;

3. Din pagina deschisă, se selectează caseta „Casarea autovehiculelor uzate”;

4. Aici veți gasi mesajul roșu „În atenția persoanelor fizice care doresc înscrierea în cadrul programului Rabla local!”, fiind anunțul postat de AFM și menționat mai sus;

5. În partea dreapta a mesajului roșu veți găsi o caseta verde „Creare conturi depunere dosare”;

6. Accesați butonul albastru „Conectare” din noua pagină deschisă și alegeți opțiunea: „Conectați-vă la contul existent” daca aveți deja cont pe site-ul AFM sau „Creează cont” pentru a vă face propriu-zis contul;

7. Completați mai întâi câmpul liber dedicat adresei de e-mail, asigurându-vă ca aveți adresa de e-mail și acces rapid la aceasta, pentru a accesa codul de verificare care va fi trimis. Ulterior completați și celelalte câmpuri existente cu informațiile solicitate;

8. Accesați butonul „Creează cont”.

 

Astfel, vă creați contul de utilizator. Această etapă este preliminară completării formularului de înscriere în program și este obligatoriu a fi parcursă pentru a avea cont.

 

Sesiunea de înscriere se va deschide luni, 31.07.2023, la ora 10:00.

 

Începând cu această dată și oră, intrați în contul creat și urmați instrucțiunile din anunțul postat de AFM și menționat mai sus, astfel:

1. Vă conectați în cont;

2. Selectați programul de finanțare pentru care doriți depunerea cererii: din lista care se derulează, selectați „Înscriere persoane fizice – Casarea autovehiculelor uzate”;

3. Accesați căsuța verde „Selectează UAT”;

4. Alegeți județul Covasna și Primăria Municipiului Târgu Secuiesc și faceți click pe bifa albastră;

5. Accesați căsuța verde „Către înscriere persoană fizică”;

6. Completați datele de identificare și seriile de șasiu ale autovehiculelor uzate. Solicitarea finanțării se va face pentru toate autovehiculele uzate pe care le dețineți într-o singură cerere. Pentru a adăuga un nou autovehicul, se va apăsa butonul „+”;

7. Accesați butonul verde „Înscriere”;

8. Veți primi o confirmare a completării acestui formular de înscriere.

 

După încheierea etapei de înscriere a solicitanților persoane fizice, Administrația Fondului pentru Mediu va transmite Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc lista solicitanţilor care solicită stimulentul pentru casare. Primăria Municipiului Târgu Secuiesc va încheia contract de finanţare doar cu acei solicitanţi care sunt menţionaţi în lista ce va fi transmisă de către AFM și care întrunesc condițiile de eligibilitate.

 

Condiții de înscriere a autovehiculelor în PROGRAM

Este considerat eligibil autovehiculul uzat care:

– este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Municipiului Târgu Secuiesc;

– la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației, dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;

– are norma de poluare Euro 3 sau inferioară;

– conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

 

Condiții pentru proprietarii persoane fizice:

– să aibă domiciliul sau reședința pe raza Municipiului Târgu Secuiesc (carte de identitate);

– deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

– să nu aibă restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local și cel de stat (certificat de atestare fiscală);

– să nu aibă condamnări definitive pentru infracțiuni împotriva mediului (cazier judiciar);

– să nu folosească aceeași mașină pentru a obține alte finanțări din alte programe (declarație pe propria răspundere).

 

Important!

Persoanele fizice care primesc stimulentul de casare, se angajează:

– să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

– să nu achiziționeze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 

Pentru mai multe informații puteți consulta GHIDUL DE FINANȚARE din 05 aprilie 2023 a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, disponibil la adresa www.afm.ro.


28 iulie 2023