Reformatus kollegium_TL_01

A dr. Csiha Kálmán Református Kollégium az Erdélyi Református Egyházkerület legdélkeletibb városának felekezeti oktatási intézménye. 1994 őszén nt. Szentgyörgyi Zsombor református lelkész és Baka Mátyás intézményvezető támogatásával a Bod Péter Tanítóképzőben református tagozat indult, amely utóbb, 1998-ban kivált az intézményből és önállósult. 2001-től önálló pénzügyi központ. Kezdetben, 1994–1998 között egy református felekezeti osztályt sikerült beiskolázni, majd az önállósulás után a felekezeti osztály mellett egy reál, matematika-informatika osztály is indult. 2005-ben a matematika-informatika osztály helyét egy természettudomány osztály vette át. 2012-ben a Benedek Elek óvoda, és 2014-ben a 2-es óvoda, jelenlegi Bóbita óvoda került az iskolához, és 2023 őszétől egy Waldorf előkészítő osztállyal is bővült az iskola oktatási hálózata, amely így óvodai, elemi és középiskolai oktatást is biztosít. 2022 júniusában az iskola felvette a néhai erdélyi református püspök, dr. Csiha Kálmán nevét.

 

Az oktató-nevelő munkát kezdetben a Bod Péter Tanítóképzőben, majd a Gábor Áron Oktatási Központban végezték, 2008-tól új székhelyük a volt Petőfi Sándor iskola épülete, amelyet sikerült felújítani, és 2022 júniusában az iskola egy teljesen új, jól felszerelt tornateremmel és három osztályteremmel bővült. Minden osztálytermük a jelenlegi modern oktatási elvárásoknak megfelelően felszerelt. Jelenleg 26 tanerő végez oktató-nevelő munkát, és 331 ovis, előkészítős és középiskolás tanul intézményükben.

 

Diákjaik hitvallásos és elméleti oktatásba részesülnek, és felekezeti hovatartozás nélkül, az erdélyi vallási tolerancia szellemében élik meg mindennapi életüket. Munkájuk célja az Istenben és egyházban bízó, erkölcsös, becsületes, tiszteséges, jó keresztyén ember nevelése, aki a jövő keresztyén közösségének aktív tagja lehet. Jelszavuk: ,,Istennel együtt egymásért vagyunk!”

 

Igazgató: Farkas Ferenc

Elérhetőség: tel./fax: +40 267 365 045

E-mail: refkol@yahoo.com

Honlap: www.kezdirefi.ro