apor_peter_altalanos_iskola

Az Apor család Erdélyben közismert grófi, bárói és nemesi család. Apor Péter tanulmányait a kolozsvári jezsuita iskolában végezte, a nagyszombati egyetemen avatták doktorrá. 1699-ben Küküllö megye főispánja, 1708-ban Háromszék főbírája és Miklósvár főkapitánya lett. 1713-ban bárói rangot nyert. Legfőbb, általa is legtöbbre tartott műve a Metamorphosis Transylvaniae (1734) amelyben az erdélyi arisztokraták életmódját és szokásait részletezi.

 

Iskolánk 1935-ben alakult, mint Téli Mezőgazdasági Iskola, kétéves tanítási ciklussal a kantai gimnázium régi épületében. Célja a kézdivásárhelyi és környékbeli harminckét falu mezőgazdász gyermekeinek szakképzése volt. Az 1948-as tanügyi reform után Mezőgazdasági Technikum-Szakiskola lett. 1959–1961 között mesteriskolával gazdagodott. 1966-ban pedig létrejött a Mezőgazdasági Líceumnak nevezett oktatási intézmény. 1975-től Agráripari Líceum néven ismerték és a mezőgazdasági és állattenyésztési szakoktatás volt a fő célkitűzése. 1962-ben vált kétnyelvű oktatási intézménnyé. 1973-ban az Iskola utcába költözött.

 

Kilencven hektáros területtel rendelkezett, de ettől 1963-ban megfosztották. 1990 után a földet bérelték valamint mezőgazdasági gépeket vásároltak. Az 1989-es rendszerváltást követően felfedték a befalazott emléktáblát. Az épület 90 éves fennállásának az évfordulóján, 1999-ben elkészítették az iskola építtetőjének, Balázs Márton igazgatónak a bronz emlékplakettjét, aki az itt működő Polgári Leányiskola alapítója volt.

 

1990-ben az iskola felvette a híres emlékíró, Apor Péter nevét.

 

Iskolánk az egyedüli tanintézmény Kovászna megyében, amely nemcsak a Tanügyminisztériumhoz, hanem a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz is tartozik, és eredményes együttműködést folytat.

 

Jelenleg 20 hektár termőfölddel rendelkezik didaktikai célból, emellett hatalmas, állandó fejlesztésben levő autó- és gépparkkal, valamint mini botanikus kerttel az iskola udvarán. Továbbá, korszerű műhelyekkel is ellátott, és minden tanterme a legújabb IT-technológiával felszerelt.

 

Minden szak akkreditált, stabil, kiforrott szakokat oktatnak, mezőgazdasági, mechanikai, mezőgépész, közélelmezés és közgazdaság ágazatokon belül. Saját autó és traktor iskolával rendelkeznek, a legkorszerűbb járműveket használják. Saját kantinjuk van, rendkívüli kajával és a bentlakás szobái fel vannak újjítva kórszerű bútorzattal.

 

A polgármesteri hivatal megnyert pályázatának köszönhetően elkezdődött az iskola teljes felújítása.

 

Igazgató: Dr. Constantinescu Herman

Elérhetőség: +40 267 361 332