Molnar Jozsias iskola_TL_01

A Molnár Józsiás Általános Iskola épülete 1979-ben épült, és 1980-tól létezik mint oktatási intézmény.

 

Minden osztálynak hangulatos tanterme van, a sajátos tantárgyak tanításához szaktantermek, gyakorlótermek, könyvtár, valamint egy multimédiás kabinet áll a tanulók rendelkezésére. A Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által 2023-ban építetett tornaterem lehetőséget biztosít tanulóinak, hogy korszerű körülmények között sportolhassanak.

   

Az iskolában az elemi osztályokban hagyományos, step by step és zenetagozat, az V–VIII. osztályokban minden évfolyamon hagyományos, zene- és nyelvosztály működik. A zenetagozaton a gyermekek vonós, fa- és rézfúvós, pengetős, billentyűs hangszerek közül választhatnak. A csökkentett látogatású gimnáziumi tagozat lehetőséget ad az iskolából kimaradt tanulók felzárkoztatására.

 

Az iskolai programok keretén belül a pedagógusok a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve szervezik meg az oktatói-nevelői munkát, ahhoz, hogy független, nyitott, érdeklődő, egymást kölcsönösen megbecsülő személyiségekké neveljék a gyermekeket.

 

Az iskola az évek során elnyerte a „Boldog iskola”, a „Természetvédelmi iskola” és az „Újrahasznosítást támogatói” címeket.

 

Igazgató: Simon István

Elérhetőség: +40 267 362 691