bod_peter_tanitokepzo

A Bod Péter Tanítóképző az 1956-ban megszüntetett Pedagógiai Iskola jogutódaként jött létre az 1989-es rendszerváltás után. Kézdivásárhelyen a tanító- és óvónőképzés 1931-ben kezdődött, de három évi működés után 14 évig szünetelt. 1948-ban, az új tanügyi törvény értelmében a tanító- és óvónőképző négy évfolyammal újraindult.

 

1956-ig 690 magyar ajkú tanító és óvónő szerzett itt képesítést. Az 1953-54-es tanévtől az intézmény fokozatosan elméleti líceummá alakult át. 1973-tól szakközépiskola működött az épületben. Az 1990-91-es tanévtől középiskolai fokon, valamint érettségi utáni három éves képzéssel újraindult a tanítóképző. 1991-ben a tanítóképző felvette Bod Péter nevét. Jelenleg a középfokú tanítóképzés országos szinten megszűnőben van, ezért az intézmény elméleti osztályokat indított. 2009-ben lehetőség adódott ismét egy pedagógia jellegű osztáy indítására a két elméleti profil mellett. Az épületben működik a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozata. A 2014-es tanévtől pénzügyileg hozzá tartozik a Vackor Napköziotthon is.

 

Igazgató: Deák Magdolna

Elérhetőség: +40 267 360 670

A Vackor Napközi Otthon elérhetősége: +40 267 361 482