În 2024 programul pentru familii numeroase va continua, oferind o serie de beneficii familiilor care depun cererea. Pentru a solicita cardul de familie numeroasă, trebuie depus cererea până marți, 20 decembrie 2023, și trebuie îndeplinit câteva criterii. Familiile care au primit deja cardul anul trecut, dar de atunci au avut un nou membru al familiei, trebuie să respecte, de asemenea, criteriile de mai jos.

 

Condiții:

a) familia/persoana singură să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul administrativ al Municipiului Târgu Secuiesc;

b) unul dintre părinţii/persoana care au/are în întreţinere trei copii să realizeze venituri impozabile, indiferent de sursa de venit;

c) să nu aibă datorii la bugetul local;

d) copiii aflaţi în întreţinere să fie înscrişi la o unitate de învăţământ şi să nu aibă mai mult de 20 absenţe nemotivate/an (cu excepția celor înscriși la grădinițe).

 

Acte necesare:

a) cerere tip;

b) actele de identitate ale membrilor familiei (carte de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naştere);

c) acte doveditoare privind realizarea venitului impozabil a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere trei copii;

d) acte doveditoare din care rezultă că au trei copii în întreţinere;

e) declaraţie tip pe propria răspundere privind numărul copiilor aflaţi în întreţinere;

f) fotografii ale membrilor familiei pentru care se eliberează legitimație tip;

g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor (pentru preșcolari adeverință privind înscrierea la grădiniță);

h) dovada achitării obligațiilor fiscale către Biroul Taxe și Impozite.

 

Cardul trebuie reînnoit anual, astfel încât familiile care l-au primit anul trecut trebuie să aducă NUMAI următoarele documente până la termenul limită menționat mai sus:

acte doveditoare privind realizarea venitului impozabil a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere trei copii;

adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor (pentru preșcolari adeverință privind înscrierea la grădiniță);

dovada achitării obligațiilor fiscale către Biroul Taxe și Impozite.

 

Categorii de facilităţi:

a) un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările tip rezidenţiale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc, dacă în momentul cererii, în zona domiciliului există asemenea locuri libere, cu condiția ca solicitantul să îndeplinească cerințele Regulamentului de atribuire;

b) un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările publice aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc;

c) reduceri de 50% la abonamentele de acces la programele şi acţiunile culturale organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târgu Secuiesc (Casa de Cultură Vigadó – Teatrul Orășenesc Udvartér Színház);

d) reduceri de 50% la biletele de acces la patinoarul artificial Deme László;

e) reduceri la biletele de acces și abonamente la bazele sportive.

 

Termen pentru depunerea cererilor: miercuri, 20 decembrie 2023 *

Locul: Primăria Municipiului Târgu Secuiesc, Registratură.

 

* Notă: Nu putem înregistra cereri în zilele de sărbători legale, adică între 30 noiembrie și 3 decembrie 2023. Vă mulțumim pentru înțelegere!


27 noiembrie 2023