Rezidenții sunt informați că Biroul pentru Evidența Persoanelor restricționează relația cu publicul și, dacă este posibil, clienții sunt acceptate numai după consultare prealabilă. Contact: Szánthó Imola, evidenta@kezdi.ro, 0267-360 830. Formulare tip se găsesc aici: https://www.kezdi.ro/ro/formulare-tip/


18 martie 2020