Din cauza desființării totale a grămezii de gunoi au crescut însemnat cheltuielile Gosp-Com, chiar de aceea conducerea firmei a solicitat acceptul consiliului pentru mărirea taxei de transportare a deșeurilor. Consiliul Local a consimțit la scumpire cu trei abțineri și cu un vot împotrivă.

 

La început Consiliul Local a votat despre asocierea dintre Primărie și Asociația Pro Pectus, deoarece organizația civilă ar dori să-și înnoiască sediul, cel ce reprezintă însă proprietatea orașului Târgu Secuiesc. Datorită faptului că asociația servește comunitatea, astfel consilierii au acceptat asocierea fără impedimente.

 

După acceptarea balanței finale financiare a celui de-al treilea trimestru din Târgu Secuiesc, corifeii orașului au dezbătut proiectul care îi privește cel mai mult pe locuitori. După propunerea cheltuielilor de depozitare ale gunoiului, cheltuielile au crescut cu 250 la sută, și din asta 20 la sută reprezintă doar transportul, de aceea ar fi nevoie de mărirea tarifului.

 

– Până  la 19 iulie au transportat deșeurile la Sfântu Gheorghe, apoi după închiderea unității de acolo la Brașov, la groapa de gunoi ecologic pus în funcțiune de Fin-Eco S.A. – a informat colegiul Zonda Balázs, directorul firmei, care a argumentat prin faptul că, după trecerea a trei luni, după ce situația a devenit intolerabilă, au apelat la consiliu, căci doar necesitatea de combustibil a crescut cu o mie de litri.

 

Locuitorii orașului până acuma au plătit 5.65 lei, fără TVA, pentru transportul deșeului de un metru pătrat, acesta se ridică la 6.66 lei. Cei care trăiesc în satele aparținătoare de municipiu au plătit 3.63 lei, ceea ce se ridică la 4.86 lei, firmele în loc de 56.45 lei în prezent va trebui să achite 66.61 lei (fără TVA). Prețurile vor scădea, imediat ce la Leț vor pune în funcțiune depozitul și prelucrătorul județean de deșeuri. (Bartos Lóránt, Székely Hírmondó)

 

Da pentru strada  Wass Albert

 

Ieri membrii consiliului din Târgu Secuiesc au acceptat fără dezbatere, în unanimitate, acel proiect de hotărâre conform căruia o stradă fără nume să fie denumită de la Wass Albert.

 

La ședința de consiliu ținută ieri seară la Târgu Secuiesc Ilyés Botond, reprezentantul administrației locale al Partidului popular Maghiar din Transilvania, a înaintat ca proiect de hotărâre propunerea inițiată de Mișcarea Tineretului din Șaizeci și Patru de Județe (HVIM), în înțelesul căreia să denumească de la Wass Albert strada fără nume paralelă cu strada Progresului. Inițiativa a primit o referință negativă de la comisia județeană dătătoare de nume, însă aprobarea colegiului nu este obligatorie. Proiectul de hotărâre nu a fost semnat de către notarul Zátyi András, nu l-a contrasemnat.

 

Inițiatorul a citit un pasaj den acel răspuns oficial, pe care l-a semnat ca răspuns un procuror de pe lângă Curtea Supremă de Casație și Justiție, datată la 4 iunie 2004, la reclamația unui român naționalist din Târgu Mureș. „Din analiza hotărârii Tribunalului Popular din Județul Cluj iese la iveală că Wass Albert n-a fost condamnat pentru acte criminale comise împotriva umanității și pentru crime de război, nici după articolele 356-360 ale Codului Penal și după conținutul acelor acte de drept internațional, la care România a aderat” – poate fi citit în traducerea oficială în limba maghiară. Proiectul de hotărâre a fost semnat de către toți consilierii Primăriei. (Iochom István, Háromszék)

 

Ordine de zi ulterioare

 

La ședința ordinară din noiembrie Consiliul Local din Târgu Secuiesc a aprobat cele cuprinse în Ordonanța de Urgență nr. 44. a Guvernului, potrivit căreia acele firme care au acumulat până la 30 septembrie datorii semnificative de impozit către primărie, dacă achită restanța până la 31 martie 2016, vor fi scutite de 73,3 la sută din dobândă.

 

La propunerea consilierului Babos-Máthé Botond corifeii orașului au scăzut la douăzeci la sută suma aferentă proiectelor culturale, consilierul de tineret a motivat acest lucru în propunerea sa prin faptul că și la proiectele sportive cota parte este de douăzeci la sută. Într-o următoare hotărâre au repartizat o locuință de serviciu eliberată pentru medicul internist Dr. Madaras Szilárd Kálmán, respectiv au modificat hotărârea de consiliu 2014/105, de care a fost nevoie pentru că în hotărârea referitoare la organizarea și funcționarea instituțiilor de învățământ n-a figurat școala din Ruseni, ca o subunitate a școlii Molnár Józsiás.

 

La propunerea consilierului Dr. Kelemen András, începând cu anul viitor Consiliul orășenesc va distribui un nou premiu de merit acelor elevi care dispun de un talent proeminent și care obțin rezultate însemnate sau performanțe în orice domeniu (sport, cultură etc.). premiul poate fi primit de către un elev din clasele V-VIII. și unul din clasele IX-XII., care studiază la cursul de zi. Valoare premiului de merit va fi 1000 de lei, pe un an.


20 noiembrie 2015