Primăria Municipiului Târgu Secuiesc organizează concursul creativ „Semn-simbol la intrările în Municipiul Târgu Secuiesc”, scopul concursului fiind selectarea și premierea unui model totem care va fi amplasat la intrările în oraș. Concursul are mai multe etape, anunțarea rezultatelor finale fiind în 25 aprilie 2018.

 

Concursul se adresează, în principal, membrilor OAR și studenților din universitățile de profil, fără a limita însă participarea la concurs a altor profesioniști. Arhitecții pot participa fie ca persoane fizice, individual, fie ca titulari ai birourilor de arhitectură, fie ca angajați ai unor asemenea birouri de arhitectură, sau alte societăți comerciale. La concurs pot participa și artiști plastici, designeri, sau studenți arhitecți, fără a limita prin această enumerare categoriile posibile de participanți.

 

Înscrierea la concurs se face în perioada dintre lansarea publică în intervalul de 14 zile de la data lansării (între 15 și 30 ianuarie 2018) prin completarea formularului de înscriere afișat pe site-ul concursului. Cu completarea formularului concurentul numai își anunță intenția, planul trebuie trimis până în data de 16 martie 2018. Concursul are un juriu din șapte membre, președintele juriului fiind primarul Bokor Tibor, alți membri al juriului sunt Demeter Enikő, arhitect al Municipiul Târgu Secuiesc, Szilveszter Szabolcs, consilier local, iniţiatorul proiectului de hotărâre, Ménessy Kinga, șef Birou de Comunicare, Gál Zoltán, arhitect membru OAR Covasna, Nagy Babos Tamás, consilier local, profesor de limbă maghiară și Vetró B. András, critic de artă. Premiile concursului sunt:

premiul I.: 2000 lei

premiul II.: 1000 lei

premiul III.: 500 lei

 

Planul semnului-simbol trebuie să conţină numele oraşului în limbile română, maghiară și germană, precum şi stema oraşului. Amplasamentul poate fi imaginat la oricare intrare în oraș, pe drumurile amintite mai sus.  De asemenea, în mod deliberat, nu s-a ales un amplasament concret, pentru a nu limita în vreun fel posibilitatea concurenților de a imagina forme și alcătuiri originale. Participanții au întreaga libertate în a se manifesta artistic și pot propune orice fel de forme și structuri, păstrând însă o justă măsură a proporțiilor, a scării și a respectului față de natură. În afară de aceste criterii, sunt mai multe condiții generale la care trebuie să răspundă proiectul – astea sunt incluse în regulament.

 

Comunicarea rezultatelor concursului se va face pe site-ul www.kezdi.ro și pe pagina de socializare în conformitate cu calendarul de desfășurare a concursului.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE:

1. Data lansării concursului: 15 ianuarie 2018

2. Data limită a înscrierii la concurs: 30 ianuarie 2018 ora 16:00

3. Data limită a primirii întrebărilor concurenților: 1 februarie 2018 ora 16:00

4. Data limită de răspuns la întrebările concurenților: 16 februarie 2018, ora 12:00

5. Data limită pentru depunerea proiectelor: 16 martie 2018, ora 16:00

6. Jurizarea proiectelor: 20 aprilie 2018, ora 16:00

7. Organizarea expoziției: 23 aprilie 2018

8. Anunțarea rezultatelor finale: 25 aprilie 2018

 

 

Link concurs: https://www.kezdi.ro/ro/concurs-semn-simbol/


16 ianuarie 2018