Comunicatul Direcției de Asistență Socială

 

Începând cu data de 16.10.2023 se pot solicita și depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire conform programului cu publicul al Direcției de Asistență Socială (luni, miercuri și vineri ora 8-16, marți și joi ora 8-14).

 

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure. Contravaloarea ajutorului pentru încălzire va fi menţionată în facturile emise de furnizori.

 

Pentru a beneficia de ajutorul de încălzire solicitanul sau membrii de familie cu care se gospodărește nu pot deține în proprietate nici unul dintre bunurile enumerate în lista de excludere.

 

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire:
– cerere tipizată;
– copie xerox a buletinului de identitate sau certificat de naştere(în cazul copiilor sub 14 ani) pentru solicitant şi a membrilor de familie declarate;
– acte doveditoare privind proprietatea imobilului;
– adeverințe de venit, talon de pensie sau după caz declarație pe propria răspundere că nu realizează nici un venit;
– ultima factură a gazului ( în cazul încălzirii cu gaz);
– ultima factură a curentului electric (în cazul încălzirii cu energie electrică);
– pentru proprietrii de autovehicule copie după carte de identitate sau talon.

 

Datele declarate cu privire la bunuri vor fi vizate la biroul agricol respectiv biroul de taxe şi impozite la cererea solicitantului, înaintea predării cererii.

 

Persoanele/familiile care locuiesc în chirie, pot beneficia de ajutor pentru încălzire pe baza contractului de închiriere valabil!!!

 

Pentru a beneficia de ajutor pentru toată perioada legală, cererile trebuie depuse până la data de 17 noiembrie la Primăria municipiului Târgu Secuiesc. Cei care depun cererile după data de 17 noiembrie pot primi ajutoare pentru perioada decembrie-martie.

 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, fiind vorba de gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și/sau petrolieri.

 

Lista de excludere, limitele de venituri, cuantumul ajutoarelor precum și formularele tipizate pot fi descărcate și studiate la https://www.kezdi.ro/ro/directia-de-asistenta-sociala/.


10 octombrie 2023