Primăria Municipiului Târgu Secuiesc anunţă că începând cu data de 19.10.2020 se pot solicita și depune cererile și declarațiile pe propria răspundere pentru ajutorul de încălzire.

 

Beneficiază de ajutor de încălzire persoanele/familiile la care venitul net pe membru de familie nu depășește 750 lei și nu dețin în proprietate nici unul dintre bunurile enumerate în lista de excludere.

 

Acte necesare pentru obţinerea ajutorului de încălzire:

 

– Cerere tipizată

– Copie xerox a buletinului de identitate sau certificat de naştere(în cazul copiilor sub 14 ani) pentru solicitant şi a membrilor de familie declarate

– Acte doveditoare privind proprietatea imobilului

– Adeverinţe de venit, talon de pensie sau după caz declaraţie pe propria răspundere că nu realizează nici un venit

– Ultima factură a gazului ( în cazul încălzirii cu gaz)

– Ultima factură a curentului electric (în cazul încălzirii cu energie electrică)

– Pentru proprietrii de autovehicule copie după Carte de identitate sau talon

 

Datele declarate cu privire la bunuri vor fi vizate la biroul agricol respectiv biroul de taxe şi impozite la cererea solicitantului, înaintea predării cererii. Persoanele/familiile care locuiesc în chirie, pot beneficia de ajutor pentru încălzire pe baza contractului de închiriere valabil. Persoanele care declară date false cu privire la veniturile familiei sau cu privire la numărul membrilor de familie, se pedepsesc conform legii penale.

 

Data limită pentru depunerea cererilor: 20 noiembrie 2020.

 

Descarcă documente:

Acte necesare

Lista de excludere

Cuantumurile lunare


12 octombrie 2020