Certificatele de încadrare în grad handicap, a căror valabilitate expiră în perioada stării de urgență, își păstrează valabilitatea și vor putea fi reînnoite în termen de 90 zile după încetarea stării de urgență!

 

În vederea evaluării care nu poate fi amânat (cazuri noi și reevaluări care țin de schimbarea stării de sănătate a persoanei cu handicap), actele vor fi trimise electronic la adresa de e-mail a Direcției de Asistență Socială: spas.targusecuiesc@gmail.com:

– Cerere tip (anexă: CerereEvaluare)

– Recomandare de la medicul de familie (anexă: ScrisoareMedicala)

– Recomandare de la medicul specialist (anexă: ReferatMedical)

– Copia actului de identitate al persoanei cu handicap

– Certificatul de încadrare în grad handicap, după caz

– Adeverință de venit (în cazul pensiei cuponul de pensie va fi însoțit de decizia de pensionare)

 

Solicitanții vor fi contactați telefonic în vederea confirmării/completării dosarului.

Dosarele întocmite vor fi transmise de DAS, din oficiu, Comisiei de evaluare din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna.

După emitere, Certificatul de încadrare în grad handicap va fi transmis titularului, iar titularul va trimite o copie la adresa de e-mail a Direcției de Asistență Socială.

 

În funcție de gradul de handicap, titularul are următoarele drepturi:

1. GRAV, cu asistent personal:

– 500 lei, fără cerere

– Angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizației pentru plata îngrijitorului, pe bază de cerere (anexă: CerereAsistentIndemnizatie), însoțită de copia următoarelor documente:

– Certificat de încadrare în grad handicap

– Cartea de identitate a persoanei cu handicap

– Cartea de identitate a asistentului personal desemnat

– Adeverință de venit

– Extras bancar cu numărul contului bancar

2. GRAV, fără asistent personal:

– 500 lei, fără cerere

3. ACCENTUAT:

– 375 lei, fără cerere

4. MEDIU:

– 60 lei, fără cerere

5. UȘOR:

– Luare în evidență a persoanei cu handicap, fără drepturi bănești

 

 

Alte drepturi:

Scutire de la plata impozitului  ( în cazurile 1,2,3):

– Mai multe informații la Biroul de Impozite și Taxe Locale: tel. 0267/361974, int. 129

 

Rovinietă gratuită (în cazurile 1,2,3,4) în baza cererii și documentelor doveditoare:

Pentru autoturismul aflat în proprietatea persoanei cu handicap:

– Cerere tip (anexă: CerereRovinetaTitular)

– Cartea de identitate a persoanei cu handicap

– Certificatul de încadrare în grad handicap

– Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului

 

Pentru autoturismul aflat în proprietatea asistentului personal:

– Cerere tip (anexă: CerereRovinetaAsistentPersonal)

– Cartea de identitate a persoanei cu handicap

– Certificatul de încadrare în grad handicap

– Cartea de identitate a asistentului personal

– Contractul de muncă valabil al asistentului personal

– Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului

 

Pentru autoturismul aflat în proprietatea îngrijitorului/însoțitorului:

– Cerere tip (anexă: CerereRovinetaInsotitor)

– Cartea de identitate a persoanei cu handicap

– Certificatul de încadrare în grad handicap

– Cartea de identitate a îngrijitorului/însoțitorului

– Certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului

– Declarația persoanei cu handicap cu privire la îngrijitor/însoțitor (anexă: DeclaratieInsotitor)