Ajutorul social și alocația pentru susținerea familiei pot fi solicitați separat sau împreună, acest lucru fiind valabil și în cazul serviciilor cantinei sociale și al alocației pentru susținerea familiei.

Însă, ajutorul social și serviciile cantinei sociale nu pot fi acordate împreună, cantina socială fiind o formă specială a ajutorului social, acordat în natură (alimente în loc de bani).

 

Cele trei forme de ajutor pot fi solicitate doar de acele persoane singure/familii/persoane din aceeași gospodărie, care nu dețin următoarele:

– Depozit bancar

– Locuință/imobil, în afara locuinței de domiciliu

– Teren intravilan: peste 1000 m2 în zonă urbană/peste 2000 m2 în zonă rurală

– Autoturism cu o vechime mai mică de 10 ani

– Două sau mai multe autovehicule

– Autoutilitare

 

Acordarea ajutoarelor este condiționată de veniturile realizate. La stabilirea venitului nu se iau în calcul alocația de stat pentru copii, veniturile realizare în regim zilier, celelalte beneficii sociale, bursele.

 

CINE ARE DREPTUL?

 

Dacă persoana singură/familia/persoanele din aceeași gospodărie nu au venituri:

– AJUTOR SOCIAL (bani)

sau

– CANTINĂ SOCIALĂ (prânz+cină)

 

În cazul familiilor (monoparentale sau cu doi părinți), care au în îngrijire și întreținere copii minori și ai căror venit net lunar pe membru de familie nu depășește 530 lei:

– ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI

 

 

CUANTUMUL AJUTOARELOR

Ajutor social:

1 persoană = 142 lei

2 persoane = 255 lei

3 persoane = 357 lei

4 persoane = 442 lei

5 persoane = 527 lei

*se adaugă încă 40 lei pentru fiecare persoană peste 5                                                                                   

 

 

Cantină socială:

Prânz și cină în valoare de 14 lei/zi/persoană

 

Alocația pentru susținerea familiei:


 
 

CUM SE SOLICITĂ?

Toate cele trei forme de ajutor se solicită prin formularul tipizat anexat („CerereDeclaratieAcordareDrepturiAsistentaSociala”). În partea de jos a primei pagini, solicitantul bifează căsuța corespunzătoare opțiunii sale (ajutor social și/sau alocația pentru susținerea familiei).

În cazul în care solicită acordarea serviciilor cantinei sociale, va bifa ajutorul social, și va adăuga mențiunea „CANTINĂ”.

 

Condițiile de acordare ale ajutorului social/serviciilor de cantină socială:

 

Pot beneficia de ajutor social sau serviciile cantinei sociale persoanele singure/familiile/persoanele din aceeași gospodărie care nu realizează venituri și se află în una dintre următoarele situații: se află în evidențele AJOFM ca persoane în căutarea unui loc de muncă/au capacitatea de muncă pierdută parțial sau în totalitate/au împlinit vârsta de pensionare/sunt minori (-din familia solicitantă).

 

Acte necesare:

– Formular tipizat (anexă: „CerereDeclaratieAcordareDrepturiAsistentaSociala”)

– Copii CI/BI

– Copii certificate/-e de naștere

– Copie certificat de căsătorie, sentință civilă, după caz (divorț, stabilirea exercitării autorității părintești, alocație de întreținere, etc.)

– Copii ale documentelor doveditoare privind studiile absolvite

– Declarație cu privire la starea de sănătate (anexă: „DeclarațieStareSanatate”)

– Declarație de venit pentru toate persoanele cu vârsta peste 16 ani (anexă: „DeclaratieFaraVenit”)

– (În perioada stării de urgență actele doveditoare necesare eliberate de ANAF, respectiv AJOFM, vor fi solicitate din oficiu de Direcția de Asistență Socială)

 

Condițiile de acordare ale alocației pentru susținerea familiei:

 

Pot beneficia de alocație familiile monoparentale sau cu doi părinți, care au în îngrijire și întreținere unul sau mai mulți copii minori și ai căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depășește 530 lei.

 

Acte necesare:

– Formular tipizat (anexă: „CerereDeclaratieAcordareDrepturiAsistentaSociala”)

– Copii CI/BI

– Copii certificate/-e de naștere

– Copie livret de familie/certificat de căsătorie

– Copie sentință civilă (după caz – divorț/stabilire exercitare autoritate părintească și/sau locuință minor/alocație de întreținere, etc.)

– Acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei: adeverință/fluturaș salar, cupon mandat poștal, extras bancar, etc.

– Decarația pe propria răspundere a persoanelor cu vârsta peste 16 ani, care nu realizează venituri (anexă: „DeclaratieFaraVenit”)

 

 

DEPUNEREA CERERILOR

Ținând cont de măsurile luate pentru perioada stării de urgență, Direcția de Asistență Socială primește solicitările de ajutor online. Formularele tipizate completate, însoțite de actele doveditoare necesare  vor fi transmise electronic, pe adresa de email a direcției: spas.targusecuiesc@gmail.com