ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII

 

Fiecare copil are dreptul de a beneficia de alocația de stat începând din luna următoare nașterii, până la împlinirea a 18 ani, sau finalizarea ciclului liceal.

 

Acte necesare (vor fi trimise electronic la adresa spas.targusecuiesc@gmail.com):

– Cerere tip (anexa: CerereAlocatieStat)

– Copia actului de identitate al părintelui/părinților

– Copia certificatului de naștere al copilului

– Extras bancar cu numărul de cont al solicitantului, dacă optează pentru virament bancar

 

Cuantumuri:

– Sub 2 ani: 300 lej

– Peste 2 ani: 150 lej

– Copii cu dizabilități: 300 lej

 

 

INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI, STIMULENTUL DE INSERȚIE

 

Poate fi solicitate de părintele (doar unul dintre părinți) copilului cu vârsta sub 2 ani, doar în cazul în acre părintele respectiv a realizat venituri impozabile în cel puțin 12 luni în ultimle 24 luni anterioare nașterii copilului (nu neapărat consecutiv).

Părintele care îndeplinește condițiile, poate opta pentru a beneficia de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului sau pentru a primi stimulentul de inserție.

Dacă optează pentru concediu și indemnizație, nu se poate angaja și nu poate realiza venituri impozabile (peste limita anuală stabilită prin lege) în toată perioada în care beneficiază de aceste drepturi.

În cazul în care părintele îndeplinește condițiile, dar nu solicită deloc concediul și indemnizația, sau își reia activitatea profesională cu cel puțin 60 de zile înainte ca copilul său să împlinească vârsta de 2 ani, va opta pentru stimulentul de inserție.

 

Cuantumuri și perioada aprobată:

Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se calculează în baza veniturilor realizate în ultimele 12 luni înainte de nașterea copilului (sau 12 luni din ultimele 24) și se acordă 85% din media venitului net din perioada respectivă, până la împlinirea a vârstei de 2 ani de către copil.

Stimulentul de inserție îi va asigura părintelui solicitant, pe lângă veniturile din muncă, o sumă fixă lunară de 650 lei, până când copilul împlinește vârsta de 3 ani.

 

Acte necesare pentru solicitarea indemnizației pentru creșterea copilului (vor fi trimise electronic la adresa spas.targusecuiesc@gmail.com):

– Cerere tip (anexă: CerereICC)

– Declarația solicitantului (anexă: DeclaratieICC)

– Angajamentul solicitantului (anexă: AngajamentICC)

– Copia actului de identitate al părintelui/părinților

– Copia certificatului de naștere al copilului

– Copia certificatului de căsătorie, după caz

– Adeverință de la angajator cu privire la venitul net realizat de către solicitant (anexă: AdeverintaVenitSolicitant)

– Adeverință de la locul de muncă pentru celălalt părinte (anexă: AdeverintaCelalaltParinte)

– Copie act adițional/dispoziție cu privire la suspendarea activității, și copia cererii aprobate prin care s-a solicitat suspendarea (semnat, ștampilat, înregistrat)

– Pentru cei cu contract individual de muncă: „Raport per salariat”, lista din „REVISAL” semnat, ștampilat de angajator

– Extras bancar cu numărul de cont al solicitantului, dacă optează pentru virament bancar

– Fișa Fiscală a solicitantului

– Dacă părinții nu sunt căsătoriți, sau nu au aceeași adresă de domiciliu vor declara, pe propria răspundere că copilul este crescut de ambii părinți

 

Acte necesare pentru solicitarea stimulentului de inserție (vor fi trimise electronic la adresa spas.targusecuiesc@gmail.com):

– Cerere tip (anexă: CerereStimulent)

– Declarația solicitantului (anexă: DeclaratieStimulent)

– Cererea prin care se solicitő suspendarea concediului penru creșterea copilului (Anexa: CerereSuspendareICC)

– Copia actului de identitate al părintelui/părinților

– Copia certificatului de naștere al copilului

– Copia certificatului de căsătorie, după caz

– Adeverință cu privire la reluarea activității (anexă: AdeverintaStimulent)

– Copie act adițional/dispoziție cu privire la reluarea activității, și copia cererii aprobate prin care s-a solicitat reluarea activității (semnat, ștampilat, înregistrat)

– Pentru cei cu contract individual de muncă: „Raport per salariat”, lista din „REVISAL” semnat, ștampilat de angajator

– Extras bancar cu numărul de cont al solicitantului, dacă optează pentru virament bancar

– Declarația celuilalt părinte, prin care solicită sau refuză opțiunea de o lună (anexă: CerereRefuz)