A 2009/100-as tanácshatározat melléklete

 

Közérdekű dokumentumok listája, az 544/2001-es törvény előírásai alapján:

Kézdivásárhely municípium Helyi Tanácsának szabályozó jellegű határozatai;

Kézdivásárhely municípium polgármesterének szabályozó jellegű rendeletei;

Kézdivásárhely municípium Helyi Tanácsánának összetétele,  beleértve a politikai párthoz való tartozásukat is;

Kézdivásárhely municípium polgármesterének tájékoztatója, a város gazdasági, szociális életére, valamint a Helyi Tanács határozatainak kivitelezésére vonatkozóan;

A Helyi Tanács tagjainak, valamint  az  alpolgármester  tevékenységének évi  beszámolója;

A polgármestert büntetések  és szankciók alkalmazására felhatalmazó okiratok jegyzéke;

A polgármester által felhatalmazott azon személyek listája, akik büntetéseket és szankciókat alkalmazhatnak  a különböző tevékenységi területeken;

Lakáskiutalásokra, valamint  a más jellegű felületek bérbeadására és koncesszionálására vonatkozó  dokumentumok;

Javaslatok a lakosság részéről;

Városrendezési szabályzat, városrendezési tervek, városrendezési zóna- és részlettervek, helyszínrajzok, utcai ingóságok és ideiglenes építkezések elhelyezésének jegyzéke;

Kibocsátott építkezési engedélyek és bizonylatok jegyzéke;

Anyakönyvi adatok statisztikai kimutatása: születések, elhalálozások, házasságkötések és más hasonló esetek száma;

Idős személyek gyámsága, gondnoksága, szociális gondozása, eltartása és gondozása érdekében kötött vagyonelidegenítési jogi okiratok iratcsomóinak a jegyzéke;

Azoknak a helyeknek és tevékenységeknek a jegyzéke, ahol közmunkát lehet végezni, valamint a szociális segélyben részesülők munkájának és havi jelenlétének a nyilvántartása;

A helyi tanácshatározat által jóváhagyott adókra és illetékekre vonatkozó  információk, azok kiszámításának módja,  az adókedvezményben részesülők névsora;

Bel- és külföldi közigazgatási intézményekkel való partnerségi és együttműködési kapcsolatok, testvértelepülési kapcsolatok, kölcsönös látogatási programok;

Tulajdonosi társulások jegyzéke;

Kibocsátott termelői bizonyítványok jegyzéke;

Kézdivásárhely területén szervezett  kulturális és sporttevékenységekre vonatkozó információk;

A civil szervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés, ezek  programjai;

Külföldi  finanszírozási programokra vonatkozó információk.

 

Letölthető dokumentumok:

– Garanciák

– Könyvelőségi akták

– Tartozás nyilvántartása

– Tartozás nyilvántartása

– Az 544 / 2001-es, a nyilvános információkhoz való szabad hozzáférést szabályozó törvénykezés

– Az 52 / 2003-as, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságát szabályozó törvénykezés

– A 215 / 2001-es közigazgatási törvény

– Az 554 / 2004-es, a közigazgatási pereket szabályozó törvénykezés

– Jelentés (52 /2003)

– Jelentés (544 / 2001)

– Típuskérés

– Közigazgatási panasz 1.

– Közigazgatási panasz 2.

– Pénzügyi mutatók 2015

– Pénzügyi mutatók 2016 (III. trim.)

– ​Pénzügyi mutatók 2017 (I. trim.)

– ​Pénzügyi mutatók 2017 (II. trim.)

– ​Pénzügyi mutatók 2018 (I. trim.)

– ​Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalánál betöltött beosztások listája, valamint a 153/2017-es törvény alapján helyi forrásokból fizetett alkalmazottak listája

Zárszámadás
Zárszámadás II. trim
Költségvetés kiigazítás
Költségvetés 2018
Költségvetés – saját bevételek 2018
Általános költségvetés 2018
Pénzügyi mutatók I. trim. 2018
Kiadások 2018
Saját bevételek – egészségügy 2018
Saját bevételek – tanügy 2018
Jövedelem 2018