Mezőkövesd és Hatvan testvérvárosaink felajánlásából immár nyolcadik éve, minden tanév végén 100 ezer forintos ösztöndíjban részesülhet két, az anyanyelv ápolásában jeleskedő kézdivásárhelyi diák. Kézdivásárhely Tanácsának Kulturális Bizottsága a díjazásnál figyelembe vett minden olyan tevékenységet, amely a magyar irodalommal, nyelvvel és kultúrával kapcsolatos, illetve nemzetközi, országos vagy megyei versenyeken elért eredményeket.

 

Mindkét emlékdíj esetében a pályázat feltételei közé tartozott, hogy a benevező diák kézdivásárhelyi oktatási intézményben folytatja tanulmányait. A Kiss Lázár emlékdíj esetében írjanak egy egyoldalas esszét az alábbi idézet alapján: „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.” (Kosztolányi Dezső); valamint írjanak egy összefoglalót mindazokkal az eredményekkel, tevékenységekkel, amelyekkel a pályázó az anyanyelv és irodalom területén jeleskedett (helyi, megyei, országos, nemzetközi versenyek, rendezvények, iskolán kívüli tevékenység, önkéntes munka stb.).

 

A Hatvany Lajos-emlékdíjat azon líceumi diákok számára hirdették, akik tanulmányaik alatt kiváló eredményeket értek el a magyar nyelv művelése és ápolása területén. Ebben az évben Kozma Eszter, a Nagy Mózes Elméleti Líceum X. osztályos diákjának ajánlotta fel Kézdivásárhely Tanácsának Kulturális Bizottsága, aki számos versenyen ért el kitűnő eredményt, országos és nemzetközi szinten is, illetve sokrétű közösségi és önkétes munkába vállalt szerepet.

 

Mezőkövesd Önkormányzata 2014-ben ajánlotta fel először a 100 ezer forint értékű Magyar Nyelvért-díjat, amellyel a magyar irodalom és nyelvápolás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó nyolcadik osztályt végezett diákokat jutalmazzák. A Kiss Lázár-kitüntetést idén Rancz-Gyárfás Gergő, a Petőfi Sándor Gimnázium diákjának ítélték oda, aki a magyar nyelv területén számtalan helyi és országos verseny kimagasló díjasa.

 

Rancz-Gyárfás Gergő esszéjében a következőket fogalmazza meg: „Büszkeséggel tölt el az a tudat, hogy magyar vagyok. Születésem óta arra tanítottak, hogy szeressem és tiszteljem székelységemet, magyarságomat. A mostani magyarságom része az a sok-sok népmese, amit olyan szívesen hallgattam kiskoromban, majd olyan szívesen mondtam mindenkinek.”

 

Az emlékdíjakat a helyi önkormányzat közbenjárásával kézbesítik a nyertesnek.


2022. június 24.