Kézdivásárhely önkormányzata szeptember elején indította útjára új, a lakosságot is bevonó platformját, a részvételi költségvetést, amely a lakóközösség számára nyújt pályázási lehetőséget olyan megvalósításokra, amelyek a közvetlen környezetükben találhatóak. Nyolc pályázat közül most két nyertest hirdettek: győzött a Turóczi Mózes-iskola és a nyujtódi „anyuerő”.

 

Ez a fajta közösségi pályáztatási rendszer már több európai városban aratott sikert, és a kézdivásárhelyi kezdeményezés is rendkívül sikeresnek mondható, hiszen a nyolc leadott projektre összesen 1008 szavazatot adtak le, ebből az első díjazottak 223-at, a másodikok 168 szavazatot zsebeltek be. A nyolc leadott pályázat összköltségvetése meghaladta a 310.000 lejt, ebből a két nyertes projekt közel 100.000 lejt vitt (ez volt a felső határa a kiírásnak, egy projekt összesen 50.000 lejre pályázhatott). Dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármester, a részvételi költségvetés elindítója és egyengetője úgy véli, hatalmas lehetőséget kaptak a lakók azáltal, hogy megszületett ez a pályáztatási rendszer, hiszen hamarosan akár minden lakónegyed az általa megálmodott javakat élvezheti, ami nem csak azt a közösséget formálja, de a városképet is jelentősen vonzóbbá teszi. „Ez a több mint 1000 szavazat azt mutatja, hogy a leadók nagyon jól tudtak mozgósítani, valóban fontosnak érezték a győzelmet, hiszen saját elképzeléseik, munkájuk van benne a pályázatukban. Ez mindig ösztönző tud lenni” – fogalmazott Szilveszter.

 

A nyertes pályázatok kivitelezése a mai naptól indul, a pályázókkal és a szakemberekkel egyeztetett ütemtervet követve, hamarosan mindkét projekt megvalósul.

 

A győztesek:

 

I. hely

Hintanyerő anyuerő – Összefogás a nyújtódi játszótér felújitására:

Projektünk célja a nyujtódi gyerekek számára biztonságossá és élvezhetővé tenni a játszóteret, valamint az iskola és óvoda udvarát. A játszótér több mint 10 éve készült, bár kisebb javításokat végeztek rajta, az állapota folyamatosan romlott, a játékok elavultak, rozsdásak, korhadtak, hiányosak. Jelenleg sajnos több helyen is veszélyt jelent a gyerekekre, nem is beszélve arról, hogy nincs megfelelően elkerítve a pár méterre található nemzetközi úttól, a bejárati kaput az egyik sarka tartja, becsukni sem lehet, és a látvány sem elragadó. Nyujtódon ez az egyetlen játszótér van, a legközelebbi Kézdivásárhelyen található, több mint 10 km-re. Bár a játszótér közterületnek számít, az iskolához is tartozik, a gyerekek szüneten itt játszanak, itt történnek különféle szabadtéri foglalkozások, és mivel az épület ad otthont a Túróczi Mózes Általános Iskola enyhén speciális gondozást igénylő gyerekeinek (0–8. osztályig), ezért a délutáni speciális foglalkozásokat is itt tartják.

 

Szeretnénk megfelelő kerítést, olyant, amely méltó egy ilyen intézményhez, amely biztonságot nyújt a gyerekeinknek arra az időre, amit itt töltenek nap mint nap. Továbbá szeretnénk egy részt bekeríteni az óvodások számára, ami természetesen, az óvodai programon túl, a falu összes kisgyerekének nyújt lehetőséget kikapcsolódásra, játékra, testmozgásra. Terveinkben szerepel még egy kisebb parkoló, ahol az intézményben dolgozók, illetve a szülők is biztonságban tudják hagyni a járműveiket. Az udvar másik oldalát pedig a nagyobb gyerekek igényeire szabnánk, hogy nekik is biztosított legyen egy olyan hely, ahol szabad levegőn, szeretettel és jó kedvvel végezhetnek együtt testmozgást, kikapcsolódhatnak, közösséggé formálódhatnak. Mivel a falunkban a gyerekek számára nincs semmiféle közös program vagy szabadidős foglalkozás, kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy legyen egy hely, ahol igazi gyerekek lehetnek, ahol megfelelően fejlődhetnek egészségben, fizikailag, mentálisan és szociálisan. És a falu képét is pozitívan befolyásolná az áthaladó emberek szemében egy kedves, ízléses, környezetbarát, melegséget árasztó közterület.

 

II. hely

Nevelés a természetben:

Egy „osztályterem” berendezése a zöldövezetben lehetővé tenné tanórák, iskolai és iskolán kívüli tevékenységek szervezését közvetlen kapcsolatban a természettel, ami által a különböző kísérletek és megfigyelések lehetővé teszik az elmélet és gyakorlat ötvözését. A kialakított területet születésnapok szervezésére, szülőkkel, illetve projekt partnerekkel való találkozásokra, iskolai ünnepségek, nyári táborok, de az „Iskola másként” program keretén belüli tevékenységek szervezésére is lehetne használni. Mivel iskolánk nem rendelkezik megfelelő területtel, egy ünnepi nagyteremmel, illetve egy olyan hellyel, ahol az afterschool program keretén belül ebédelni lehetne, a projekt által szeretnénk egy tetővel ellátott lugast létrehozni, amely egy osztályteremnek felelne meg a szabadban, 3 asztalból és padokból lenne kialakítva 24 tanuló számára.

 

A projekt haszonélvezői a kézdivásárhelyi Turóczi Mózes Általános Iskola tanulói, tanárai és szülői, együttműködésben a Turóczi Mózes Egyesülettel. A jelenlegi járványhelyzetben fontos, hogy a gyerekekkel folytatott tevékenységek a szabadban történjenek kis létszámú tanulóval, a fizikai távolságtartás tiszteletben tartásával. Ez a szabadtéri osztályterem jó tanulási lehetőség lenne, mivel az itt tartott órák innovatív jellegűek lennének.2020. december 14.