Tanácsülés keretében szavaztak tegnap az idei, kézdivásárhelyi Pro Urbe-díjas személyéről. A titkos szavazáson fölényes többséggel választották meg Baka Mátyás nyugalmazott matematika tanárt, a Bod Péter Tanítóképző egykori igazgatóját. A Pro Urbe-díjat, immár hagyományosan, a városnapok kezdetén, június 28-án adják majd át. 

 

A tanács korábbi döntése értelmében 2023-ban egyetlen személynek adományozható Pro Urbe-díj Kézdivásárhelyen. Idén két személyt jelöltek a díjra, Beke Ernőt, a Gyűjtemények Háza tulajdonosát, és Baka Mátyás nyugalmazott tanárt, a Bod Péter Tanítóképző egykori igazgatóját. A titkos szavazáson az utóbbi kapta a legtöbb szavazatot. 

 

Baka Mátyás hozzánk eljuttatott laudációjából idézünk:

 

Baka Mátyás 1945. február 13-án született Kurtapatakon, egy négy gyermekes családban, Baka László és Teréz második gyermekeként. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában és Esztelneken végezte el, majd 1958-ban sikeresen felvételizett a kézdivásárhelyi Elméleti Líceumba. Már ekkor érdeklődött a matematika tudománya iránt, és 1963-ban a sikeres érettségi vizsga után, a Jászvárosi Alexandru Ioan Cuza Egyetem Matematika-Mechanika szakára iratkozott be. (…) Ahogy egyik tanártársa írta:,, Ízig-vérig nevelő volt! Nevelt a modorával, a megszólalásával, okfejtéseinek okos logikájával, műveltségével, a személyes példájával, a gondozott külsejével. Nevelt a jó szóra, az igényességre. Mindig volt mindenki számára egy-egy jó tanácsa. Ha nem éppen órát tartott vagy iskolát igazgatott, az iskolaudvar virágoskertjét gondozta, ültetett, metszett, gyomlált. S ezzel is nevelt.”

 

Mint matematika szakos tanár, irodalmi estéket szervez, népdalok tanulására buzdítja tanítványait, előadóestéket szervez, érdekes előadásokat tart a magyar kultúra és civilizáció témaköreiben. Sokat tett azért, hogy ne a perféria-érzés erősődjön fel azokban, akik nagyobb városokból jöttek a képzőbe tanulni. Sok újszerű, friss ötlet kezdeményezője volt, mint például a tábortűz melletti népdaléneklés, vagy az udvar cementjére ugróiskola festés. A matematika ,,13-as terem’’ nevet viselő szentélyben gyakori és szívesen látott vendég volt a ,,Tavaszi szél vizet áraszt’’ című népdal, amely felvidította, könnyebbé tette a diákok számonkérését. 

 

Baka Mátyás egy szívével gondolkodó, cselekvő, közösségéért élő személyiség, akire büszke lehet minden munkatársa, tanítványa, Kézdivásárhely, Felső-Háromszék és Kovászna megye minden lakója, hisz sok minden, ami körülvesz minket, az Ő munkáját dicséri. Több évtizeden át, azon dolgozott, hogy szűkebb vagy tágabb körben ápolja népe hagyományait, átadja a tudás hatalmát tanítványainak, és építse közösségét.

 

Kézdivásárhely eddigi Pro Urbe díjasai: 

 

Kalith Attila atlétikaedző (1997), özv. Vikol Kálmánné Poller Erzsébet pedagógus (1998), Incze László történész (1998), Szőcs Géza pedagógus, helytörténész, kultúraszervező (2018), dr. Vitális Sándor nyugalmazott főorvos (2019), Deme László nyugalmazott tanár, a Nagy Mózes Líceum volt igazgatója (2019), Vetró András szobrászművész (2019), dr. Biró Gábor ideggyó­gyász (2021), dr. Erdélyi Csaba belgyógyász főorvos (2022), dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos (2022) és Józsa Irén pedagógus (2022).

 


2023. június 16.