A szeptemberi soros tanácsülésen több olyan napirendi pontot fogadott el Kézdivásárhely Helyi Tanácsa, amelyek a város fejlődését, összképének javítását célozzák. A tizennyolc napirendi pont között költségvetés módosítás, szervezési és működési szabályzatok elfogadása és a taxisok által használt utaztatási díjak változtatása is szerepelt. A tervezetek között szereplő, szavazásra váró dokumentációk a Bem József utca, a városközpont és a zöldségpiac rehabilitálását írják elő.

 

A szeptemberi tanácsülés első mozzanataként új ülésvezetőt kellett választani miután Szabó Vincze Árpád tanácsos három hónapos mandátuma lejárt. A feladatot Dr. Kelemen András látja el három hónapig. Tekintettel arra, hogy a West Taxi társaság képviselői is megjelentek a tanácsülésen, az ülésvezető javasolta, hogy azzal a napirendi ponttal kezdjék az ülést. A határozattervezetet Kiss Levente Csaba tanácsos terjesztette elő, aki hangsúlyozta: a tíz évvel ezelőtt meghatározott taxis tarifák nem állják helyüket, hiszen azóta mindennek felment az ára, a fizetéseket is növelték, így a régi díjszabás már nem fedi a taxitársaságok költségeit. A taxisok eredetileg 4.5 lejre kérték az emelést, a honatyák a 3.5 lejes plafont határozták meg, amellyel a taxitársaság képviselői egyet értettek. Az taxizás ára 2019 januárjától egyelőre csak 20 banit nőne, az emelés mértékét tíz évre határozták meg. Bokor Tibor polgármester arra tért ki, hogy több lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz, miszerint a taxisok nem vállalnak rövidebb fuvarokat, és előnyben részesítik a környező falvakba utazókat. Az elöljáró azt kérte, orvosolják ezt a problémát, másképp kénytelen lesz több taxi működésére engedélyt adni. Bene Szabolcs, a West Taxi tulajdonosa azzal érvelt, hogy az ő cégének járművei sem maximális kapacitással működnek, mert egyre nehezebb munkaerőt találni. A megszavazott emelés viszont ezt is megoldja, hiszen így emelni tudják a béreket – nyomatékosított.

 

A helyi költségvetés módosítása kapcsán Bokor Tibor azt mondta: Kézdivásárhely azon kevés települések közé tartozik, akiktől a költségvetés kiigazításakor nem elvettek, hanem adtak, így 1.2 millió lejjel nő a város költségvetése. A beruházásokra nem tudnak annyit költeni, mint szeretnének, de a korábban betervezett munkálatok továbbra is folytatódnak, és – többek között – új beruházásként szerepel a költségvetésben az uszoda tervének felújítása, melynek értéke 210.000 lej (a tervek aktualizálása november első felében készül el). A polgármester kiemelte: ez a beruházás már szerepel a Fejlesztési Ügynökség listáján, csak az aktualizált tervet kell leadniuk, és reménykedniük, hogy a munkálat mihamarabb elinduljon.

 

Október 8-ig lehet leadni újabb projekteket a PNDL-programra, ide a zöldségpiac teljes átalakítása és csarnok építése (terv 80.000 lej, összérték 3.290.000 lej), főtérrendezés (terv 100.000 lej, összérték 12.663.000 lej), valamint a Bem utca második felének teljes modernizálása (útjavítás, kijáratok, sánc, víz- és csatornarendszer felújítása – terv 180.000 lej, összérték 12.251.000 lej) fér bele.

 

További napirendek között megszavazták azt a polgármesteri rendeletet, amely a Mézesdomb megerősítését célozza. Bokor arról tájékoztatott, hogy a júliusi nagy esőzések után a Mézesdomb elindult, és mivel a probléma megoldása égető, a kormánytól kértek pénzt a munkálatra. A kormány 980.000 lejt írt elő, jelen pillanatban a tervezőkkel és építőkkel van gond, hiszen senki sem szívesen vállalja a munkálatot.

 

A következő pontokban Kézdivásárhely második negyedévi zárómérlegét fogadták el, szavaztak a Kézdivásárhely erdejéből származó faanyag eladásáról, valamint értékesítési áráról, jóváhagyták a Helyi Tanács és a Polgármesteri Hivatal szervezési és működési szabályzatát az új törvények és rendelkezések előírásai szerint. Emellett, a 2018/44-es szervezeti felépítésre vonatkozó tanácshatározatot módosították, amely egy állás átalakítását írja elő. Erre azért volt szükség, mert ahhoz, hogy két csoporttal indulhasson a bölcsőde (erre lenne igény) egy újabb dadára van szükség. A Municípiumi Kórház szervezeti felépítését is módosították, a városnak endokrinológusra lenne szüksége, hangsúlyozta Dr. Kelemen András, most pedig van arra esély, hogy két orvos is idejönne, de ehhez a szervezeti struktúrát bővíteni kellett.

 

Bokor Tibor polgármester ezután elvi beleegyezést kért egy ingatlancserére.  A 13-as Udvartérben lakó, szociálisan rászoruló, ötgyerekes család lakhatatlan lakását cserélnék tömbházlakásra. Bokor kihangsúlyozta: ez csak vélemény, ha a honatyák egyet értenek, még fel kell értékelni a lakást, és csak utána lehet a cserét megejteni, ha a család is akarja.

 

Végezetül további négy napirend szerepelt terítéken: megszavazták a Helyi Tanács képviselőinek kinevezését a tanügyi intézmények vezető tanácsába, az Arany János utcai területek összevonására vonatkozó kataszteri iratcsomót, az övezeti városrendészeti tervet, valamint elfogadták Dr. Kelemen András tanácsos egyhónapos fegyelmi szankcióját.


2018. szeptember 28.