Kézdivásárhely főtere megérett a felújításra, hiszen néhány csekély beavatkozást leszámítva a századfordulón kialakult arculatát őrzi. Ez mára elavult, elveszítette funkcionalitását, az autós forgalom miatt pedig lassan használhatatlanná vált. Az elkészült terv orvosolja a tér legégetőbb problémáit, korlátozza az autós közlekedést, élhetővé, szellőssé varázsolja a Gábor Áron teret. A rehabilitálás legfőbb erénye, hogy visszaadja a tágas vásárteret, a főtér védjegyévé vált magnóliafákat meghagyja, ugyanakkor közösségi teret alakít ki, amelyet a városlakók birtokba vehetnek. Nagyon fontos kiemelni, hogy ez a terv egyelőre csak irányelv, amely a pályázati leadáshoz volt szükséges.

 

Kézdivásárhely Helyi Tanácsa múlt héten döntött a város főterének rendezéséről, a döntésre azért volt szükség, mert az önkormányzat pályázni szeretne a rehabilitálására. A terv kézdivásárhelyi fiatalok munkáját dicséri, az elkészítésen Gál Zoltán és Kovács Hunor építész tervezők, Barabás Ágota és Szabó Rákhel építész munkatársak dolgoztak, szakmai konzulens Köllő Miklós, közreműködők Erőss Sándor, Kovács Apor, Hodor Levente, valamint a gépészmérnöki munkát Fekete Zoltán, a villanyhálózat terveit a Villex Kft. vitelezte ki.

 

A tervek elkészítésekor a fiatal tervezők a tér történetéből indultak ki. Kézdivásárhely a város magját képező, hosszúkás, trapéz alakú vásártér körül alakult ki. E köré csoportosultak a 14. századtól az első telepesek keskeny, valószínűleg egyforma méretű telkei. A főtér új arculata az 1950–1960-as években, az ún. népi demokrácia kiépülésével, elvesztette a vásáros jellegét. Az 1950-es években készült felvétel is ezt, a máig alakulóban lévő arculatot mutatja. Olasz Gabriella a Kézdivásárhely sajátságos településszerkezete és műemléki jelentőségű területei c. írásában úgy fogalmaz: a főtér „néhány csekély beavatkozást leszámítva a századfordulón kialakult arculatát őrzi. (…) Megoldandó problémát jelent a tér közepén elhelyezkedő fás terület, amelyhez a város lakói ragaszkodnak, pedig zavaróan hat a tér összhangjára.” A tervező csapat a projekt bemutatójában jól látja a tér problémáit: „a főtér jelenlegi funkciója egy kiterjesztett körforgalom és gépkocsi parkoló. Elvesztette városi tér és vásártéri funkcióit. Az emberek nagy része kiszorul a térről, az utak és zöldszigetek szétdarabolják a teret, és ami kevés hely marad, az is korlátozottan hasznosítható. Átláthatatlan a szerkezete” – fogalmaznak.

 

A terv fontosabb elemeinek bemutatása

 

A városi zöld új igénnyé vált. Még egy közlekedési tér esetében is ma már alapvető követelmény, ugyanígy a víz is. A tértervezés területein fontos, de nem domináns szerepe van a zöldnek. A város lakóinak szívéhez nőtt zöld és a jobb állapotban lévő magnóliafák őrzik majd a leendő téren a régi tér emlékét, és jelentik a kapcsot a jelen és múlt között, tovább írva a vásártér történetét. A mostani téren található növényzet, néhány kivételtől eltekintve (magnólia fák), nagy arányban elöregedett vagy aránytalanul elnőtt. A fák egyes helyeken túlárnyékolnak, zavarják a tér olvasatát. Jelenleg 16 fa van a téren, az új javaslat 20 fát tartalmaz, köztük helyén hagyja a magnóliafákat és megtartja a nagy, ép fenyőfát is. Az elnőtt, elöregedett buxusokat mellőzi. Hiányzik a térről a víz jelenléte, amely már az ókortól jelentős szerepet tölt be a kommunális tereken nem csak a fogyasztásban, hanem a díszítésben, szórakoztatásban, felfrissülésben. A zöldszigetek a vízfelülettel együtt a tengelytől váltakozva, szimmetrikusan tagolják majd a teret és oldják a kőburkolatot.

 

A leendő tér burkolata vizuálisan is bemutatja a tér és az udvarterek szoros kapcsolatát. A burkolatban megjelenő textúra az udvarterek képzeletbeli meghosszabításaként rajzolódik ki, az így kialakult játékos rajzolatával megtöri annak egyhangúságát.

 

Az ötven éve jelentősebb beavatkozás nélküli tér infrastrukturálisan is leamortizálódott, a kockakövek széttöredeztek, az útfelület több helyen megsüllyedt. Szükség van a mai igényekhez igazodó köztéri bútorzatra, és gazdaságosabb, a funkcióhoz igazodó köztéri világításra. A terv újragondolja a Gábor Áron szobor helyét is, amely jelen állapotában előnytelen pozícióban helyezkedik el, mert a tér egy jelentős részének hátat fordít, így megosztja azt. Gábor Áron szobra hátrább kerülne, így rálátna a teljes térre, mintegy uralná azt.

 

A kialakított új tér bejáratánál, a szobor ellenpontjaként jelenik meg egy alárendeltebb térpont. A kör alaprajzú kút, a csobogó vízfelület és a belőle, a Gábor Áron szobor felé kiinduló forrás a hajdani téren levő kutak és csatorna mementója. A szobor és kút tengelye osztja és rendezi a teret. A kút másodlagos funkciókkal is bír, mint nullás kilóméterkő, továbbá a burkolatba rejtett feliratozott kockakövek jelölik a környező települések távolságát. Advent idején díszkivilágítása lehetővé teszi adventi koszorúként való használatát is.

 

A közlekedés megváltoztatására a terv három opciót használ, az autók áthaladásra részben használhatják a teret, megállásra egyáltalán nem. A leghasználhatóbb opcióban a jelenlegi téren áthaladó két elkülönített sávos gépkocsiforgalom egy vegyes forgalmú, egyirányú sávra csökken, ahol a gépkocsik korlátozott sebességgel haladhatnak, a gyalogosok és kerékpárosok között. A térhasználat aránya a gépkocsik és a gyalogosok között az utóbbiak felé tolódik.

 

A főtér rehabilitálását pályázati pénzből vitelezné ki az önkormányzat. Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy a munkálatra akkor kerülhet sor, ha nyer a pályázat, és ha a főteret körülölelő udvarterek víz- és csatornahálózatának felújítása már megtörtént. Erre a munkálatra már aláírta a finanszírozási szerződést az önkormányzat, meg is hirdette azt, de ezidáig nem jelentkezett kivitelező cég a munkálat elvégzésére.

 

Főtérrendezési terv2018. október 3.