Kézdivásárhely tanácsa márciusi soros tanácsülésén hét napirendi pontra adta le voksát, az ülés elején pedig új ülésvezetőt is választottak Dr. Szabó István, a Magyar Polgári Párt színeiben bejutott tanácsos személyében. A tanácshatározatok között két ingatlan városi tulajdonba való visszahelyezése, jogi képviselet igénylése, valamint költségvetésmódosítás is szerepelt.

 

Az első napirendi pontban a helyi költségvetést módosították, mert az ipari parkra felvett kölcsönt jóváhagyta a pénzügyminisztérium, ezzel az összeggel emelték a költségvetést. A második pontban a 2013-as év utolsó zárómérlegét fogadta el a tanács, Bokor Tibor polgármester itt elmondta, hogy a betervezett bevétel 80%-át sikerült teljesíteni, a városkasszába több mint 42 millió lej került, a kiadás tavaly valamivel több mint 41 millió lej volt.

 

A harmadik, egyben hosszabb vitát kiváltó napirendi pont jogi tanácsadás és képviselet jóváhagyásáról rendelkezett. A polgármester abba kérte a városatyák beleegyezését, hogy a New Fashion területéért folyó perben alkalmazhasson egy külső ügyvédet, aki megvédi a város tulajdonát a perben. Egy brassói ügyvédi irodához fordultam, az ügyvéd egy szimbolikus összeget, 2000 lejt kér azért, hogy a várost képviselje ebben a kérdésben – mondta Bokor. Balázs Attila, néppárti tanácsos indoklást kért arra, hogy a polgármester miért nevezi a földrészt a város tulajdonának, hiszen a szóban forgó terület egy kézdivásárhelyi család tulajdona. István Zoltán, RMDSZ-es tanácsos azzal érvelt, hogy az a terület jelenleg is Kézdivásárhelynek van telekkönyvezve, a területért cserébe pedig az önkormányzat részvényese annak a vállalatnak, amely azt elfoglalja. Nem mellesleg évente 5 milliárd lej folyik be a városhoz a 10 százalék részesedésből. István továbbá azt javasolta tanácsostársának, hogy inkább javasolja pártkollégájának, hogy érdekelt félként vonja ki magát ennek a tanácshatározatnak a megvitatásából illetve szavazásából, mert ha nem teszi, azzal törvényt szeg. Mivel vagyonjogi dologról van szó, a városvezetőnek kötelessége véghez vinni, és minden utolsó jogorvoslati lehetőséget kihasználni, hogy ne veszítse el a területet, mert később rajta fogják számon kérni – hangsúlyozta István Zoltán. A szövetségi tanácsos feltette azt a kérdést is, hogy Johann Taierling, mint peres fél, ha 2012-ben megnyerte volna a választásokat, most ki mellé állna ebben a kérdésben?

 

A replika jogán Johann Taierling azzal védekezett, hogy a terület visszaszerzésére az első lépéseket 1991-ben tették meg, perre 2006-ban került sor, majd kérte, hogy mentsék fel a szavazás alól. Balázs Attila, arra hivatkozva, hogy politikai síkra terelték a határozatot, kijelentette, az EMNP frakciója egyáltalán nem fog szavazni a harmadik napirendi pontról.

 

A területi vitában Bokor polgármester kérte vissza a szót, és megerősítette: ő az igazságot képviseli, és védi a város nagyon értékes vagyonát. Továbbá a gyár tulajdonosa nem csak az adók befizetésével gazdagítja a várost, hanem annak számos intézményét is támogatja, csak a kórháznak például már több mint egymillió eurót adományozott. Az elöljáró azt fogalmazta meg legnagyobb sérelmének, hogy a New Fashion idén egy 1600 négyzetméteres új munkapontot hozott volna létre, ahol 200 munkahelyet létesített volna, de mivel perre került sor, a vezetőség elállt ezen szándékától, és akkorra halasztotta, ha már letisztázódott a terület tulajdonjoga. A szavazánál az RMDSZ és MPP frakció elfogadta a tanácshatározatot, az EMNP nem szavazott. Az interpellációkban Johann Taierling néppárti tanácsos újra visszatért a témára, és azt állította, hogy az, hogy Wegener úr felfüggesztette beruházási szándékat, csak kifogás részéről, hiszen a per nem újkeletű.

 

A négyes és ötös pontban két ingatlan a város tulajdonába való visszahelyezéséről döntöttek a városatyák. A 10-es Udvartér 2. szám alatti és a Gábor Áron tér 5. szám alatti ingatlanok eddig a román állam tulajdonát képezték, a szavazás megerősítette, hogy a város vegye vissza azokat. Az utolsó előtti pontban a kórház személyzeti felépítését hagyták jóvá. A hetedik pontban az ipari parkra igényelt banki hitel feltételeit szavazták meg, miután a licitet megnyerő CEC Bank kérte, hogy a tanács hatalmazza fel a város vezetőjét, valamint még egy személyt, hogy a szerződést aláírja. Bokor Tibor polgármester Kovács Évát, az adóhivatal vezetőjét javasolta a második aláírónak.

 


2014. április 8.