Kézdivásárhely polgármestere hét napirendi pontott bocsátott szavazásra január 16-án, csütörtökön, a helyi tanács soros ülésén. Ezek értelmében több tanügyi intézményben történnek változások, és a sportcsarnokban jelenleg szünetelő büfé is hamarosan megkezdheti működését.

 

A határozattervezeteket Bokor Tibor polgármester terjesztette elő, miután ezek a szakbizottságokban már létjogosultságot kaptak. Az első határozat értelmében a Csipkerózsika napköziotthon, mint pénzügyi intézet feloszlik, és három oktatási és pénzügyi központ adminisztrálása alá kerül. A változtatásra többszöri, iskola- és óvodaigazgatókkal folytatott tanácskozás után került sor, miután a megyei tanfelügyelőség, az országos törvénykezésnek megfelelően nem fogadta el a régi működési organigrammát, mert a Csipkerózsika pénzügyi központ a fenntartási költségek csupán 58%-át tudta volna fedezni a 2014-es évben. Ezen kívül két oktatási intézménynek 300 fő alatti létszámmal kellett volna működnie, külön engedéllyel, amiért az önkormányzat vállal felelősséget, olyan körülmények között, hogy a kormány a kisméretű tanintézmények felszámolására törekszik. Bokor Tibor elmondta, a város nem vállalhat fel egy ilyen rizikót, hiszen a román tanügyi törvény szerint a 300-as létszám alatt működö tanintézmények a lehető legkevesebb pénzt kapnak, a legnagyobb állami támogatásban pedig a 800 fős központok részesülnek, de már 500-on felül jelentősen nagyobb a támogatás.

 

Az elöljárók tehát úgy döntöttek, hogy a Vackor óvoda a Bod Péter Tanítóképző pénzügyi „gondnokságába” kerül, a 2-es számú óvoda a Református Kollégiumhoz fog tartozni (az ingatlan, amiben működik egyébként is a református egyház tulajdonát képezi, ami nagyban elősegítheti az épület felújítását). A Csipkerózsika napköziotthon pedig a Manócska pénzügyi központ adminisztrációja alá kerül.

 

Munkahelyek szempontjából egyelőre nem lesznek érzékelhető változások, csupán az igazgatói állás szűnik meg, a nem didaktikai személyzetet pedig csak a megyei tanfelügyelőség kezdeményezésére szervezhetik át – itt majd előfordulhatnak leépítések a „kvótarendszer” alkalmazása miatt.

 

A továbbiakban a sportcsarnokban levő büfé működtetéséhez szükséges versenytárgyalás kiírásáról döntöttek, miután a Bujdosó vendéglő decembertől felmondta a szerződést. A kikiáltási ár 1014 lej/hónap. Ezt követte a Skat Kart vállalat számára megvásárlásra bocsátandó, kartingpálya alatti vízvezetékcsatornák vételárának és kifizetési határidejének elfogadása, majd a közhasznú munkálatok listáját hagyták jóvá a tanácsosok, azzal a szakbizottságban született javaslattal együtt, hogy a szociális segély és büntetéselengedés ellenében közmunkára fogott személyek a kórház és a sportbázis területén is takarítsanak. Ennek felügyeletére egy-egy helyi embert is kineveztek.

 

Klára Mária, nehézsorsú, háromgyermekes anya kapott soron kívül közösségi lakást a Bethlen Gábor 23. szám alatti ANL-s tömbházban, azzal az indoklással, hogy mindhárom gyermeke komoly betegségben szenved. Az ANL-s lakásokkal kapcsolatosan más határozat is született, ezt a Gosp Com Kft. jogtanácsosa, Keresztes Zsuzsa terjesztette elő, aki elmagyarázta: öt évvel ezelőtt, amikor kiosztásra kerültek az ANL-s rendszerű lakhelyek, nem voltak leszabályozva a bérek, s mivel most a szerződések lejártak, ezeket újra ki kell szabni. A végső döntés szerint 6,2 lej/m²-t kell fizetnie havonta a 35 év felettieknek, 35 év alatt a havi bér 6 lej/m². A felhalmozott közköltség-elmaradással rendelkezőket kilakoltatják, a végrehajtás költségeiből származó veszteségeknek pedig az elkövetkezőkben garanciafizetéssel fogják ellensúlyozni.

 

Arra a kérdésre, hogy mikor lesznek a lakások megvásárolhatók, az a válasz hangzott el, hogy mivel ezek a tömbházak eredetileg a város tulajdonában lévő épületek voltak, és ANL-s alapból tették őket lakhatóvá, az ingatlanok eredeti értékének felbecslése után lehet csak pontos árat szabni a lakrészekre. A folyamatot elindították, a pontos árazás azonban még várat magára.

 


2014. április 7.