Kilenc napirendi pont szerepelt terítéken a kézdivásárhelyi tanács júliusi, soros tanácsülésén, amelyen a legfontosabb napirendi pontot képezte a New Fashion Rt. részvényeinek eladásáról szóló döntés. Emellett területcseréről, költségvetés módosításról és pályázati leadásról döntöttek a városatyák.

 

Az első napirendi pontban közel 910.000 lej mozgatásáról szavaztak, ezt a költségvetési többletet a bérek kifizetésére teszik át, mert a jelenleg költségvetésben szereplő összeg nem fedezi az alkalmazotti fizetéseket az év végéig. A második pontban a költségvetés módosítására volt szükség, itt egy 128.000 lejes jövedelemtöbbletről döntöttek. Bokor Tibor polgármester elmondta: ebből 105.000 lejt fejlesztésre szánnak, 22.600 a működési költségekre megy.

 

A hármas és ötös napirendek összefüggnek, itt két iskola területcseréjéről volt szó. A Molnár Józsiás-iskola területének nagy része ugyanis a református egyház tulajdonát képezi, ezért az önkormányzat semmilyen fejlesztést nem eszközölhetett az udvaron, pedig sportpálya létrehozásában gondolkodnak. A tanácshatározat értelmében, az említett iskola területét a Református Kollégium udvarának egy részével cserélik ki, a cserélt területre a református egyház óvodát létesítene.

 

A negyedik napirendi pontban szintén területcsere szerepelt, itt egy több éve megoldatlan ügyet zártak le. Az Eurocolor cég háta mögötti terület az Inter Domo Kft. tulajdonát képezi, azonban ezt a területet az önkormányzat jó ideje parkoló kialakítására, majd azok kiadására használta. A területért cserébe egy másik, pontosan akkora méretű területet mérnének ki a tulajdonosnak  a Petrom háta mögött levő, Penny melletti zónában. Bokor polgármester hangsúlyozta: erről a cseréről már többször beszéltek, de nem volt lepapírozva, most formailag is rendezik ezt a problémát.

 

A hatodik, hetedik és nyolcadik pontban tőkejavak magánvagyonba vételéről, valamint a Jakabos Ödön-iskola energiahatékonyságát növelő pályázat leadásáról döntöttek.

 

A kilencedik pont képezte a tanácsülés legvitatottabb pontját. Bokor Tibor polgármester bevezetőjében arra tért ki, hogy a napokban kapott egy levelet a New Fashion Rt. vezetőségétől, amelyben arról tájékoztatják, hogy amennyiben az önkormányzat hajlandó eladni a 10%-nyi részvényeit, a vállalat megvásárolná azokat. A polgármester elvi beleegyezését kérte a városi tanácsnak, hogy egyáltalán foglalkozzon-e a kéréssel. Az eljárás szerint, egy felértékelő cég állapítja meg a részvények értékét, a tanácsnak csak ezután kell végleges döntést hoznia részvényeinek eladásáról. A városatyák többsége elviekben beleegyezését adta, ennek értelmében a felértékelés elindítható. Hegedüs Ferenc, a gazdasági bizottság elnöke úgy ítélte, kisebbségi részvényesként jó döntés lenne a részvények eladása, amennyiben az ezekre felkínált ár megfelel az önkormányzat elvárásainak.


2018. július 20.