Dr. Erdélyi Csaba, belgyógyász főorvos, Dr. Kelemen András, szülész-nőgyógyász főorvos és Józsa Irén pedagógus kapják idén a Pro Urbe díjat, amelyet a városnapok keretében, augusztus 25-én adományoz oda Kézdivásárhely önkormányzata. Kézdivásárhelynek eddig nyolc Pro Urbe díjasa van, hozzájuk csatlakoznak az idei jelöltek.

 

A Pro Urbe díjak átadását az Őszi Sokadalom nyitónapján, augusztus 25-én, csütörtökön 17 órától tartják a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A méltatásokat Bakk-Vitális Mária Kinga igazgatónő, Dr. Tarczali Mária gyerekorvos és Nagy Judit, a Nagy Mózes Közművelődési Egyesület alelnöke tartják, beszédet mond Bokor Tibor polgármester.

 

A Pro Urbe díj 2022-es jelöltjei:

 

Dr. Erdélyi Csaba belgyógyász főorvos 1941-ben született. Miután Zsibón elvégezte elemi iskoláit, Kolozsvárra került, ahol a nagy múltú Református Kollégiumba tanult tovább. Tanulmányai után a kolozsvári Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre felvételizett 1959-ben. 1965-ben államvizsgázott általános orvosi karon. Döntését a belgyógyászati szak mellett  Goia Ion professzor szaktudása befolyásolta, aki 1920-ban Iuliu Hațeganu professzorral megalapította a kolozsvári egyetem belgyógyászati klinikáját. 1968-1970 között a kovásznai szívgyógyászati körház orvosaként ismerkedett Háromszékkel. Itt  dr. Benedek Géza főorvos vezetése alatt a kardiológia iránti érdeklődése lépett előtérbe. 1970-ben belgyógyász szakorvos lett. Így kapott kinevezést a kézdivásárhelyi városi kórház belgyógyászati osztályra. 1992-től, főorvosként,  orvosigazgatóként és osztályvezetőként dolgozott egészen 2006-ig nyugdíjazásáig, amelyet nyugdíjas belgyógyász orvosként 2016-ig folytatott.

 

Józsa Irén pedagógus 1951. június 12-en született Marosvásárhelyen, ahol édesapja a Művészeti Líceum magyartanára, édesanyja pedig festőművész volt, ez az indíttatás határozta meg a pályáját és életét. A középiskolát Marosvásárhelyen végezte, majd Kolozsváron magyar–francia szakon diplomázott, ezt követően Kézdivásárhelyre, a Nagy Mózes Elméleti Líceumba került tanítani. Kézdivásárhely értelmiségi rétegében kiemelt helyet foglal el, a kulturális élet szervezésében centrum szerepét tölti be.

 

Dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos 1951. június 18-án született Kézdivásárhelyen. A marosvásárhelyi Képzőművészeti Gimnázium grafika szakának elvégzése után a Marosvásárhelyi  Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, 1977-ben szerzett általános orvosi diplomát. 1977. november 1-től a Kézdivásárhelyi üzemi rendelőben általános orvosként dogozott. 1979-től, sikeres rezidens vizsga után, a  bukaresti Dr. Cantacuzino Klinika szülészeti-nőgyógyászat  és sebészeti , majd a bukaresti CFR klinika urológiai osztályán rezidens orvos. A gyakornoki időszak után, az általanos orvosi vizsgájához hasonlóan, jeles eredménnyel szakvizsgázott szülészet–nőgyógyászatból. 1982-től a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász szakorvosa, 1992-től pedig a sikeres a főorvosi vizsga után, nőgyógyász főorvosa. 1994-ben az osztályvezetői versenyvizsgát követően a szülészet vezetője lett. 2004-ben pedig a Kézdivásárhelyi Városi Kórház ideiglenes főigazgatójának nevezik ki. 2006–2020-ig, az egészségügyi menedzsment képesítés megszerzése, valamint  országos versenyvizsga  után az intézmény menedzsere.

 


2022. augusztus 24.