Megjelent a Hivatalos Közlönyben az a rendelet, amely azoknak a büntetéseknek a visszatérítéséről rendelkezik, amelyeket akkor szabtak ki a hatóságok, ha egy személy a Romániába történő belépéskor  nem töltötte ki a digitális belépési formanyomtatványt (PLF).

 

A megjelent 1620/2022-es miniszteri rendelet a visszatérítési eljárást hagyta jóvá.

 

2022. augusztus 17-től számítva 90 napon belül be kell nyújtani a helyi önkormányzat adóosztályának egy típuskérelmet. Ebbe a személyi adatokat kell beírni, a visszaigényelt összeget, valamint a bankszámlaszámot, ahová vissza kell utalni az összeget.

 

A kérelemhez csatolni kell a személyi igazolvány másolatát, a kihágást megállapító jegyzőkönyv és a kifizetési bizonylat másolatát (az iratokra rá kell írni azt, hogy „conform cu originalul” és alá kell írni). A kérést átvivizsgálja a szakiroda és 45 napon belül jóváhagyják, kiegészítést kérnek vagy elutasítják. Kiegészítés kérése esetén az ügy elbírálásának határideje kitolódhat.

 

A teljes összeget abban az esetben utaljuk vissza, ha az adófizetőnek semmilyen adóelmaradása nincs. Ha van, akkor a büntetés összegéből visszatartjuk az elmaradás összegét, és a különbözetet utaljuk vissza.

 

A nyomtatványt a www.kezdi.ro honlapról lehet letölteni, vagy a hivatal Adó és illeték Irodájából munkanapokon 8–16 óra között. A kitöltött kérést a mellékletekkel együtt a hivatal iktatójában kell benyújtani.

 

Nyomtatvány letöltése


2022. augusztus 19.