A júniusi soros tanácsülésen 14 napirendi pontról, illetve különfélékről döntöttek az ítészek. Az első mozzanat az ülésvezető váltása volt, miután Dr. Gáspár Zsolt tanácsos három hónapos mandátuma lejárt. A feladatot Kiss Levente Csaba látja el a következő három hónapban.

 

Napirendi pontok közül pedig a Szabó Vincze-Árpád tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnésére vonatkozó határozattal indították a gyűlést, lemondása személyes okon alapszik, a testület elfogadta döntését. Jóváhagyták a Kézdivásárhelyi Ipari Parkok Kft. 2018-as zárómérlegét, bár Hegedűs Ferenc tanácsos rávilágított arra, hogy nagyobb erőkkel kellene népszerűsíteni a profitábilis éves lezárás érdekében. A cég igazgatója, Szöllősi Tamás elmondása szerint javaslatot fog előterjeszteni a gazdasági bizottságnak, amely az előbb említett probléma megszűntetésére épül majd.

 

A soron következő három pont a faanyag eladásáról, valamint az értékesítési árának a módosításáról szólt, amelyet egyhangúlag szavaztak meg a városatyák. A közbeszerzési árajánlatokat kiértékelő bizottság összetételét, azaz a szakirodák szakembereinek a csoportjáról is döntöttek, valamint elfogadták az Arany János utcai területek megosztására vonatkozó iratcsomót. A terület 256 négyzetméter, amit egy helyi lakos szeretne megvásárolni. 

 

Utána szintén egy területtel kapcsolatos témát szavazott meg a Helyi Tanács, a fejlesztési ügynökség megkeresésére a Stadion utcai területre építenének egy sportpályát a Sportiskola részére, viszont ahhoz, hogy ez létrejöhessen adminisztrálásilag át kell adni a Nagy Mózes Elméleti Líceumnak. Ezen az ülésen nem csak az előbb említett területet adták át. Az Új utcai ingatlan, azaz a régi kazánház átkerül Kovászna Megye Tanácsának a közvagyonába, akik saját forrásaikból felújítják, és a kézdivásárhelyiek számára létesítenek benne egy népfőiskolát. Minden évben a Hargita megyei sportiroda megszervezi a székelyföldi kerékpártúrát, és azok a városok, amelyek érintettek az útvonal kapcsán, bizonyos mértékben hozzájárulnak az esemény sikerességéhez, idén Kézdivásárhely Önkormányzata 7500 lejt adományoz nekik.

 

Az Őszi Sokadalom előtt tanácshatározattal fogadják a tagok a közterületek bérbeadásainak az értékét, így volt ez tegnap is, Bokor Tibor polgármester hangsúlyozta, hogy a bérek egy jövedelmi forrás a város részére, továbbá azt is, hogy a határozat azt is magába foglalja, hogy mire költheti el az Önkormányzat az ebből bejövő összeget. Egyöntetűen szavazták meg a vízhálózat és kanalizálás bővítési munkálatainak a harmadik fázisára vonatkozó költségeit, ami az Udvarterek korszerűsítésére szolgál, emellett pedig a Bem József utca felújítására vonatkozó pályázatot, illetve annak költségeit is elfogadták. Utolsó napirendi pont a Pro Urbe-díj kapcsán került terítékre, egy olyan szabályzatmódosítás miatt, ami arra tér ki, hogy egy kalendarisztikus évben maximum három személyt illethet Kézdivásárhely második legfontosabb kitüntetése, amelyet a Városi Tanács ítélhet oda, arra érdemes személyeknek.


2019. június 28.