A tavalyi év sok területen okozott változást, így az érvényben lévő korlátozások a Pro Urbe díjazást sem tetták lehetővé. A díjkiosztás azért sem volt lehetséges, mert a letett javaslatok jóval határidő után érkeztek meg, így, a tanácshatározat értelmében, nem tudták elfogadni azokat. 2021-ben viszont újra keressük az év Pro Urbe díjasát, azzal a reménnyel, hogy ezúttal semmilyen akadályba nem ütközünk annak átadásakor. A város második legrangosabb kitüntetésére 2021. március 15-ig várják a javaslatokat.

 

A Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely Városi Tanácsa ítéli oda bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy számára, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez. Jelölni csak a 70. életévét betöltött személyt lehet, és Pro Urbe-díjat csak élő személynek lehet adományozni. A díjat, a tanácshatározat értelmében, augusztus végén, az Őszi Sokadalom keretében adják át, de amennyiben ez nem lesz lehetséges, egy másik alkalommal szervezik meg.

 

A jelöltállítás feltételei: az iratcsomót a javaslattal a polgármesteri hivatal iktatójába kell letenni vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2021. március 15-én, 12 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe-díjra; egy ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá, minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a Kommunikációs Irodához, amely ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelölések alapján, javaslatot tesz a Pro Urbe-díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is. A döntést követően, a Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében adja át a jelöltnek.

 

Részletesebb információkért forduljanak a Kommunikációs Irodához a 0267-361974/127-es belső számon vagy a presskezdi@gmail.com e-mail címen. A kitüntetéseket szabályozó, 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.

 

Kézdivásárhely Pro Urbe díjasai:

Kalith Attila atlétikaedző (1997)

Özv. Vikol Kálmánné (szül. Poller Erzsébet) pedagógus (1998)

Incze László történész (1998)

dr. Szőcs Géza pedagógus, helytörténész, kultúraszervező (2018)

Dr. Vitális Sándor nyugalmazott főorvos (2019)

Deme László nyugalmazott tanár, a Nagy Mózes Líceum volt igazgatója (2019)

Vetró András szobrászművész (2019)


2021. február 15.