Csütörtök délelőtt mutatta be a Kézdin FiatalON, Ifjúsági kutatás 2020 – Bekapcsoljuk a fiatalokat a közösségbe! című felmérés eredményeit és az ezek alapján készült kiadványt Szöllősi Tamás, a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet (KVISZ) elnöke.

 

Bevezetőjében Szöllősi elmondta, a november folyamán lezajlott kutatás főszereplői a kézdivásárhelyi, illetve kézdivásárhelyi élettérrel rendelkező fiatalok voltak, közülük több mint hatszázan töltötték ki az online kérdőívet. „A válaszokon keresztül megismerhetjük életterüket, családhoz való viszonyukat, szórakozási, illetve információszerzési szokásaikat, valamint a közélettel, az oktatással, az elvándorlással és a munkavállalással kapcsolatos véleményüket” – fogalmazott a KVISZ elnöke.

 

Hozzátette: a kutatás hozzásegít a város és a régió fejlődéséhez, mivel az utóbbi években nem készült ehhez hasonló, átfogó felmérés a fiatalok körében. „Szükség van kézzelfogható adatokra ahhoz, hogy megismerhessük a fiatalokat, hiszen csak úgy lehet számukra jövőt teremteni, ha ismerjük az ő elképzeléseiket” – tette hozzá.

 

A kiadványról szólva a KVISZ elnöke kifejtette, hogy az egy színes, fiatalos, minőségi kivitelezésű anyag, amely összesíti és közérthetően bemutatja a kutatás során összegyűjtött adatokat. Az ifjúsági szervezet célja, hogy eljuttassák azt minden olyan személyhez, aki fiatalokkal foglalkozik, például iskolaigazgatókhoz, közéleti személyekhez, civil szerveztek vezetőihez, illetve különböző helyi intézményekhez.

 

A 619 kitöltő közül a legtöbben a 14-18 éves korcsoporthoz tartoznak, emiatt legmagasabb iskolai végzettségük általános iskolai, túlnyomó többségük pedig Kézdivásárhelyen él. A válaszadók 83 százaléka mondta azt, hogy házasságban él, vagy a későbbiekben meg szeretne házasodni, 92 százalékuknak van már gyereke vagy szeretne utódot. Szabadidejükben legtöbbet barátaikkal vannak, sportolnak, olvasnak, 85 százalékuk már kapcsolódott valamilyen szervezethez. A megkérdezettek 94 százaléka válaszolta azt, hogy beszél más idegen nyelvet a románon kívül, 82 százalékuk pedig szeretne tovább tanulni vagy bővíteni tudását, ismereteit. A fiatalok 72 százaléka Romániában, 58 százaléka Székelyföldön szeretne élni a jövőben, 67 százalékuk azért nem menne külföldre, mert ragaszkodik a családjához.

 

Hobbik tekintetében a legnépszerűbb tevékenységnek a sport számít, de sokan töltik szabadidejüket művészeti- vagy szellemi tevékenységekkel (elsősorban olvasással), népszerűek ugyanakkor a természethez kapcsolódó hobbik, illetve a képernyős tevékenységek is. A válaszadók négy százaléka mondta azt, hogy nincs semmiféle hobbija.

 

A különböző közösségi terek látogatása tekintetében nagyon megoszlanak az eredmények. A fiatalok jelentős része távol marad a magas kultúrától, csupán évente látogatnak színházba, koncertre, könyvesboltba, a válaszadók közel fele pedig még sosem járt múzeumban, könyvtárban vagy kiállításon. Noha a városban nem található, a fiatalok 84 százaléka gyakran jár plázákba, emellett az éttermek, a sörözők és a kávézók a legnépszerűbb helyek. A fiatalok korosztálytól függetlenül leggyakrabban étterembe, kávézóba, plázába járnak. A kor előrehaladtával egyre többen járnak színházba, könyvesboltba, koncertekre, legkevésbé a múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és konditermeket látogatják.

 

A megkérdezett fiatalok leginkább a helyi, környékbeli zenei fesztiválokat részesítik előnyben, az elmúlt két év során szinte mindegyikük megfordult az Őszi Sokadalmon, de sokan vettek részt a Tusványoson, a Sic Feszten és a Vibe Fesztiválon is, kisebb részük pedig magyarországi fesztiválokra is ellátogatott. Csupán négy százalékuk válaszolta azt, hogy nem járt semmilyen fesztiválon 2019 és 2020 során.

 

A fiatalok szerint egy ifjúsági szervezetnek leginkább szórakoztató programok, bulik, képzések, kulturális programok szervezésével, valamint karriertanácsadással, tehetséggondozással, érdekképviselettel kell foglalkoznia.

 

A megkérdezetteknek egy tízes skálán kellett értékelniük, hogy mennyire halad jó irányba Kézdivásárhely, e szerint legtöbben hetesre értékelték a város fejlődését. Leginkább a jól megfizetett munkahelyeket és a diákmunka lehetőségeket, valamint az ifjúsági rendezvényeket, programokat, szórakoztató tevékenységeket hiányolják.

 

A kérdőívet kitöltők többsége nem elégedett román nyelv tudásával, átlagosan ötösre értékelik az állam nyelvének ismeretét.

 

A kutatás egyik kardinális kérdése volt, hogy a fiatalok hol képzelik el jövőjüket. A válaszadók 73 százaléka válaszolt úgy, hogy a jövőben is az országban maradna, 35 százalékuk Székelyföldön, 24 százalékuk Kézdivásárhelyen szeretne élni. Kilenc százalék Magyarországot, másik kilenc százalék pedig Nyugat Európát választaná. A megkérdezettek 37 százaléka nem tervezi azt, hogy a közeljövőben külföldre menjen tanulás vagy kitelepedés céljából, ugyanennyien vannak azok, akik munkavállalás céljából kiutaznának rövidebb/hosszabb időre. A válaszadók 12 százaléka szeretne hosszabb távon is külföldön élni. Az itthon maradás elsődleges okaként a családhoz, barátokhoz való ragaszkodást emelték ki.

 

Munkavállalás tekintetében a hozzáértést, a szaktudást, a nyelvismeretet, a gyakorlati tapasztalatot, valamint a végzettséget emelték ki, mint a megfelelő álláshoz való jutás főbb feltételeit.

 

A kutatást a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet végezte, partnereink voltak a Vigadó Művelődési Ház, Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, Vibe Fesztivál, illetve a népszerűsítésben részt vevő civil- és ifjúsági szervezetek.

 

A KVISZ közleménye


2021. február 22.