2024-ben újra lehet jelölni a Pro Urbe díjra, amelyet a Városi Tanács ítél oda annak a személynek, akire érvényesek a jelölés feltételei. A díjat a város napján, azaz június 28-án adja át az önkormányzat. Jelöléseket március 18-ig lehet küldeni.

 

A Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely Városi Tanácsa ítéli oda bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy számára, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez. Jelölni csak a 70. életévét betöltött személyt lehet, és Pro Urbe-díjat csak élő személynek lehet adományozni.

 

A jelöltállítás feltételei: az iratcsomót a javaslattal a polgármesteri hivatal iktatójába kell letenni vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2024. március 18-án, 15 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe díjra; egy ajánlást magyar és román nyelven, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá, minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Amennyiben valamelyik okirat hiányzik, a jelölést érvénytelenítik.

 

Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a Kommunikációs Irodához, amely ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelölések alapján, javaslatot tesz a Pro Urbe díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is, román és magyar nyelven egyaránt. A döntést követően, a Pro Urbe díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében adja át a jelöltnek a városnapok keretében, 2024. június 28-án, pénteken.

 

A kitüntetéseket szabályozó, 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.

 

Kézdivásárhely Pro Urbe díjasai:

Kalith Attila atlétikaedző (1997)

Özv. Vikol Kálmánné (szül. Poller Erzsébet) pedagógus (1998)

Incze László történész (1998)

dr. Szőcs Géza pedagógus, helytörténész, kultúraszervező (2018)

Dr. Vitális Sándor nyugalmazott főorvos (2019)

Deme László nyugalmazott tanár, a Nagy Mózes Líceum volt igazgatója (2019)

Vetró András szobrászművész (2019)

Dr. Biró Gábor ideggyógyász (2021)

Dr. Erdélyi Csaba belgyógyász főorvos (2022)

Dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos (2022)

Józsa Irén pedagógus (2022)

Baka Mátyás nyugalmazott tanár és iskolaigazgató (2023)


2024. február 15.