Rekord összegű költségvetésből gazdálkodik idén Kézdivásárhely, a közel 120 milliós összeg jelentős részét viszont a futó vagy induló pályázatok értéke adja, és amelyek önrésze nagyon megterheli az önkormányzat kiadásait. Az elfogadott határozatban foglaltak szerint a költségvetés 40%-át működésre, 60%-át pedig fejlesztésre fordítják.

 

„A látszat ellenére, nagyon nehéz pénzügyi év lesz az idei. Pozitívum, hogy rengeteg kifutó, éppen zajló vagy hamarosan kezdődő pályázatunk van, amelyek mind Kézdivásárhely fejlődését szolgálják, ugyanakkor ezek önrészének kifizetése nagyon sokat elvesz máshonnan” – fogalmazta meg Bokor Tibor polgármester. A 2022-ből fennmaradó 6,5 millió lejes többlettel együtt idén összesen 119.430.370 lejből gazdálkodik a céhes város, ez a következőképp oszlik meg a kiadási oldalon:

 

– a hivatal működése: 8,7 millió lej;

– kamatok és illetékek visszafizetése: 800.000 lej;

– Helyi Rendőrség költségvetése: 1.591.000 lej;

– tanügy: 29.656.000 lej (nagyon sok beruházást tartalmaz);

– egészségügy: 8 millió lej (jórészt beruházás);

– kultúra, sport és a Helyi Közszolgálat költségvetése: 32.399.000 lej (itt is sok beruházás szerepel);

– szociális kiadások: 7 millió lej;

– fejlesztések, szolgáltatások: 14.711.000 lej;

– környezetvédelem: 5.184.000 lej;

– utak rendbetétele: 9.145.000 lej (a Bem József utca befejezése, az Eminescu utca teljeskörű felújítása, két tér rendezése a Petőfi Sándor utcában található tömbházak között, koptatóréteg az Ady Endre utcára).

 

A részletes ismertetőben Bokor Tibor polgármester kitért a fejlesztési és beruházási rész főbb pontjaira is. Kézdivásárhely idén 71.323.550 lejt költ fejlesztésre és beruházásokra, ebben összesen 35 pályázat van benne. A munkálat vagy közbeszerzés alatt lévő pályázatok száma 21, ezen kívül van 8 jóváhagyott pályázat, 5 esetben a pályázat elbírálásra vár, és egy pályázat leadása most van folyamatban. Az összérték azon pályázatok esetében lett belefoglalva a költségvetésbe, ahol már aláírt szerződés van. Bokor Tibor polgármester a nagyobb tételeket emelte ki, ezek a következők:

 

– a Gábor Áron tér 5. szám alatti épület korszerűsítési dokumentációja / 110.000 lej

– a 10-es Udvartér 2. szám alatti épület korszerűsítési dokumentációja / 110.000 lej

– a polgármesteri hivatal épületének elektromos hálózatának korszerűsítése / 250.000 lej

– a Vigadó technikai dokumentáció / 321.000 lej

– közvilágítás korszerűsítése – II. fázis / 3.142.090 lej

– közvilágítás korszerűsítésének dokumentációja – I. fázis folytatása / 1.253.000 lej

– a főtér övezeti rendezési terve (PUZ) / 255.000 lej

– víz- és szennyvízhálózat bővítése / 2.300.000 lej

– a Jakabos Ödön Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése / 944.710 lej

– óvoda építése a Bod Péter Tanítóképző udvarán / 2.117.890 lej

– az Apor Péter Szaklíceum felújítása / 16.745.500 lej

– járóbeteg rendelő korszerűsítése / 7.000.280 lej

– a Kaszárnya és Dac-tó korszerűsítési munkálatai / 25.632.670 lej

– IT inkubátorház építése / 2.294.740 lej

– bicikliút Kézdivásárhely és Szentkatolna település között / 350.000 lej

– bicikliút Kézdivásárhely és Sárfalva között / 238.000 lej

– ITS rendszer beruházások Kézdivásárhelyen / 1.190.000 lej

– a Manócska óvoda épületének energetikai korszerűsítése / 833.000 lej

– nZEB lakások építése fiatal szakembereknek / 119.000 lej

– elektromos autó töltőállomások / 238.000 lej

 

Bokor Tibor polgármester azt is kiemelte, hogy ebben az összegben nincsenek benne azok a Fejlesztési Minisztérium által finanszírozott munkálatok – mint például az uszoda építése, az új bölcsőde építése vagy a gázhálózat bővítése –, amelyek nem képeznek anyagi tételt a költségvetésben, de 2023-ra vannak tervezve. Ha ezeket a forrásokat is hozzátennénk, Kézdivásárhely költségvetése meghaladná a 200 millió lejt.

 

A 2023-as év első soros ülésén további 24 napirendi pontról született döntés: megszavazták a Gosp-Com Kft. költségvetését, számos kataszteri dokumentációt fogadtak el, valamint meghatározták a 2023-as évre vonatkozó szociális szolgáltatásokat is.

 

Költségvetés 2023


2023. február 1.