Éves közgyűlését tartotta a Kézdivásárhelyi Sportegyesület szerdán, március 5-én, ahol új titkárt választottak, és néhány fontos kérdésben hoztak döntést. A találkozón részt vett Bokor Tibor polgármester és Derzsi Gyula alpolgármester is, akik azon álláspontjukat képviselték, hogy a KSE akkor tudna igazán jól működni, ha kihasználná egyesületi voltát, és az önkormányzat által felajánlott összeget maga osztaná szét a szakosztályok között.

 

Bokor Tibor polgármester rövid köszöntőjében azt mondta, a KSE-nek mindig az kell a célkitűzése legyen, hogy sportolói kicsit jobbak legyenek, mint egy évvel előtte.

 

Az elöljáró kitért arra is, hogy míg 2011-ben 70 ezer lejt költött az önkormányzat a sportpályázatokra, 2014-re ez kétszeresére, 144 ezer lejre növekedett. Véleménye szerint akkor lenne igazán sikeres a sportegyesület, ha maga állítana fel kritériumokat, és maga osztaná el a városházától kapott összeget a szakosztályok között.

 

„Alakulthatna egy bizottság, aki az eredmények alapján eldönti, hogy melyik sportág vagy szakosztály érdemel nagyobb összeget, mert teljesítményei jók, van potenciál sportolóiban. A kívülálló tanácsosokból álló bizottság nem tudhatja, hogy kinek mik az érdemei” – mondta Bokor. Derzsi Gyula alpolgármester a 2014-es évben hozott pályázati változásokról számolt be, kiemelve: meghallgatták a szakosztályvezetők kérését, így a pályázati pénzhez hozzárendelendő önrészt az amatőr sportoknál húsz százalékra csökkentették a korábbi ötvenhez képest.

 

A KSE szakosztályvezetőinek beszámolója után, befogadták az új, judo szakosztályt is, amelynek vezetője Varga Róbert lett. A testület döntést hozott arról is, hogy a tagsági díjakat hogyan határozzák meg, így az egyéni sportolókat foglalkoztató sportágakban hat személyre, míg a tömegsportoknál minimum húsz személyre kell kifizetni a tagdíjat minden év május elsejéig. A gyűlésen új titkárt választottak Könczei Lehél személyében, a KSE elnöke maradt Molnár Kornel, alelnöke pedig Szabó Vincze. A találkozó végén a Domotól kapott 16.000 lejes támogatást osztották el a szakosztályok között, és megszavazták a polgármester javaslatát miszerint ezután a KSE határoz az önkormányzattól megítélt támogatásról.

 


2014. április 8.