A 2020/133-as sürgősségi kormányrendelet értelmében a kézdivásárhelyi Szociális Igazgatóság 2020. augusztus 24-től fogadja az oktatási támogatás igénylésére benyújtott kérelmeket.

 

Az említett rendelet értelmében a hátrányos helyzetű, állami oktatásban résztvevő, óvodás és általános iskolás gyermekek a 2020-2021-es tanévben 500 lej értékben részesülnek oktatási támogatásban.

 

A támogatás, amelyet a családok elektronikusan felhasználható szociális jegyek formájában kapnak kézhez, az óvoda-, illetve az iskolalátogatáshoz szükséges eszközök (írószerek, füzetek, iskolatáska, stb.), valamint az óvodai/iskolai részvételhez szükséges ruházkodási cikkek beszerzésére használható fel.

 

Az oktatási támogatás kedvezményezettje a gyermek, a kiállított elektronikus jegyek tulajdonosa pedig a család képviselője vagy a gyermek törvényes képviselője.

 

Igénylési feltételek:
– kézdivásárhelyi vagy nyujtódi lakcím
– az igénylést megelőző hónapban a család egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az 1115 lejt iskolás gyermekek esetében, illetve a 284 lejt óvodás gyermekek esetében
– a gyermek be van íratva óvodába vagy iskolába

 

A 2020-2021-es tanévre vonatkozó kérelmeket a család képviselője vagy a gyermek törvényes képviselője nyújtja be 2020.08.24.-2020.09.11. között, a kézdivásárhelyi Szociális Igazgatóség székhelyén, a Gábor Áron tér 24 szám alatt, az 5-ös számú irodában, az ügyfélfogadási program szerint.

 

A kérelmekhez a következőket kell mellékelni:
– a szülők/törvényes képviselő személyazonossági igazolványát (eredeti és másolat)
– a törvényes képviselői minőséget bizonyító dokumentumot, esettől függően: örökbefogadás, elhelyezés, gyám, stb. (eredeti és másolat)

– a gyermekek születési bizonyítványát (eredeti és másolat)
– óvodai/iskolai igazolást
– a szülők házassági levelét, ha van (eredeti és másolat)
– a családtagok jövedelmi igazolását
– a család összetételére vonatkozó más dokumentumokat, esettől függően (halotti bizonyítvány, fogvatartási határozat, stb.)

 

A kérelmek elektronikusan is benyújthatók, az Igazgatóság e-mail címén: spas.targusecuiesc@gmail.com; a típusnyomtatvány elérhető a www.kezdi.ro weboldalon, a Szociális Igazgatóság címke alatt.

 

A kérelmek elbírálása 2020.09.11.-2020.-09.15. közötti időszakban történik, a támogatásban részesülők listáját az Igazgatóság 2020.09.15-ig továbbítja a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal felé.

 

A Szociális Igazgatóság havonta frissíti a támogatásra jogosultak listáját, ezért a megjelölt leadási határidő után is fogadunk kérelmeket; ebben az esetben a támogatás a kérvényezést követő hónaptól érvényes.

 

Az oktatási támogatást nyújtó szociális jegyek felhasználhatóak a kiállítástól számított egy éven belül, a tulajdonos személyazonossági igazolványának felmutatásával, a kijelölt kereskedelmi egységekben. Ezen egységek listáját a jegyek mellékleteként közöljük.

 

További információkért hívják a 0267-361974, 114-es belső telefonszámot.