Elkészült az oroszfalvi ravatalozó, ezáltal az oroszfalviak régi vágya teljesedhetett, hiszen mindeddig a templom épületét használták ravatalozásra. Kézdivásárhely önkormányzata és az oroszfalvi közösség képviselői közösen  határoztak a ravatalozó felépítéséről, amelyet a Kovászna Megyei Tanácstól pályázat útján nyert 4.000 lejes támogatás és a falubeliek által időközben összegyűjtött adományok is elősegítettek. Az eltelt hónapok alatt az önkormányzat munkatársai is kellőképpen kivették részüket az építkezésből, hiszen lefektették az épület alapjait, felhúzták falait, illetve tető alá helyezték.

 

Utána2015. november 12.