Június 12-e kiemelt ünnepnap volt a Kézdivásárhelyi Református Egyházközség életében: három jelentős megvalósításért szólt a hálaadó istentisztelet, melyen igét hirdetett főtiszteletű Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

 

A püspök kifejtette: „a templom mindig menedék, ezért hálával tartozunk a megújult külsejű kézdivásárhelyi református templomért, a teljeskörűen felújított 2-es számú óvódáért és a Református Kollégium udvarán épült teljesen új tornacsarnokért. Nem csupán épületeket, köveket és téglákat kell letennünk, hanem fészkeket kell rakni, ahol élet születhet, és ahol új generációkat nevelhetünk fel.”

 

Az eseményen egyházi és világi elöljárók mellett jelen volt Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, aki ünnepi beszédében kifejtette: „aki templomot és iskolát épít, az közösséget épít. Töltsük be a megújult és létrehozott tereket imával és hittel.”

 

Az ünnepség a 2-es számú óvoda megáldásával folytatódott, ahol dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében úgy fogalmazott: kézdivásárhelyiként, erdélyi magyarként hálával és tisztelettel köszönjük meg Magyarország Kormányának önzetlen támogatását és segítségét, hisz általuk a közös építkezés alapköveit helyezhettük el.

 

A hálaadó ünnep a Református Kollégium udvarán folytatódott, ahol átadásra került a tanintézmény új épületegyüttese, melynek keretében új korszakhoz is érkezett a felekezetű iskola, felvéve iskolaalapító dr. Csiha Kálmán, néhai püspök nevét. A névadó kezdeményezésére a hatodik erdélyi református kollégiumként jött létre a kézdivásárhelyi tanintézmény. A kollégium  udvarát mától a néhai püspök, dr. Csiha Kálmán mellszobra ékesíti, ezzel is tisztelegve szellemi és emberi hagyatéka előtt.


2022. június 12.