Incze László történész, múzeumalapító és dr. Szőcs Géza Mihály pedagógus, helytörténész mellé harmadik Pro Urbe díjasát keresi Kézdivásárhely. Az önkormányzat második legfontosabb kitüntetését húsz év után – a tavalyi városnapok keretében – ismét odaítélték, és nem szakítva meg a hagyományt, ebben az évben is kiosztják a díjat. A Pro Urbe-díjra két hónapig, azaz 2019. március 15-ig várják a javaslatokat.

 

A Pro Urbe-díj a második legfontosabb kitüntetés, amelyet a kézdivásárhelyi Városi Tanács odaítélhet egy arra érdemes személynek. Pro Urbe-díjat kaphat bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, tettei kimagaslóak, és betöltötte 70. életévét. Pro Urbe-díjat csak élő személynek lehet adományozni. A díjat augusztus végén, az Őszi Sokadalom keretében adják át.

 

A jelölési feltételek a következők: az iratcsomót a javaslattal a polgármesteri hivatal iktatójába kell letenni vagy elküldeni a presskezdi@gmail.com e-mail címre legkésőbb 2019. március 15-én, 10 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe-díjra; egy ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; továbbá, minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a Kommunikációs Irodához, amely ellenőrzi majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelölések alapján, javaslatot tesz a Pro Urbe-díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is. A döntést követően, a Pro Urbe-díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében, az Őszi Sokadalom városünnep idején adja át a jelöltnek. A díjátadó ünnepségre várhatóan 2019. augusztus 29-én, a városnapok első napján kerül sor.

 

Részletesebb információkért forduljanak a Kommunikációs Irodához a 0267-361974/127-es belső számon vagy a presskezdi@gmail.com e-mail címen. A kitüntetéseket szabályozó, 98/2017-es tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.


2019. január 16.