Tisztelt lakók!

 

A megfelelő egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerek engedélyezésére, építésére, nyilvántartására, ellenőrzésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó kritériumok jóváhagyásáról szóló, 2022. május 26-i 714. számú kormányhatározat értelmében, Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a természetes és jogi személyek, valamint a megfelelő egyéni szennyvíztisztító rendszerhez csatlakozó helyiségek tulajdonosai kötelesek a helyiségeknek a szennyvízgyűjtő és/vagy -tisztító rendszerhez való csatlakozását követő 120 napon belül regisztrálni Kézdivásárhely Önkormányzatának megfelelő egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerek nyilvántartásába. A regisztrációs kötelezettség a jelen kormányhatározat hatálybalépése előtt épített, erre alkalmas egyéni rendszerek tulajdonosait is terheli, a kormányhatározat hatálybalépését követő 180 napon belül.

 

A megfelelő egyéni szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerek engedélyezésére, építésére, nyilvántartására, ellenőrzésére, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó kritériumok jóváhagyásáról szóló, 2022. május 26-i 714. sz. kormányhatározat 23. cikkével összhangban a természetes és jogi személyek által a 11. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés elmulasztása esetén a szennyvízelvezető rendszereket nem lehet engedélyezni. A 11-es cikkely (1) és (2) bekezdése, valamint a 15. cikkely (1) bekezdések megsértése szabálysértésnek minősül, és 5.000 lejtől 10.000 lejig terjedő pénzbírsággal büntetendő.

 

Az említettekre való tekintettel Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala tisztelettel kéri a lakosságot, hogy töltsék ki a mellékelt kérdőívet, és a kitöltött változatot nyújtsák be a Polgármesteri Hivatal iktatójába. Jelen átirat végén egy QR kód található, amely egy mobiltelefon segítségével google űrlapon nyitja meg az említett kérdőívet.

 

A kérdőív a következő linken is elérhető: https://cutt.ly/TBwMmxi.

 


2022. október 6.