2021. október 20-tól lehet igényelni és leadni kéréseket fűtéstámogtásra, a Közönségkapcsolati Iroda órarendje szerint (hétfő–péntek: 8–16 óra). Azok a családok fordulhatnak támogatásért, akiknek az egy főre eső havi átlagjövedelme nem haladja meg az 1386 lejt, ez az összeg az egyedülálló személyek esetében havi 2053 lej. A fűtéstámogatás teljes értéke a szolgáltató által kiállított számlán lesz feltüntetve.

 

A támogatás jóváhagyásának alapfeltétele hogy sem a kérelmezőnek, sem az egy háztartásban élő családtagoknak nem lehet tulajdonában a kizáró listán felsorolt javak egyike sem!

 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:

 

– formanyomtatvány;

– a kérvényező, valamint a családtagok személyazonossági igazolványának másolata, illetve keresztlevél másolat a 14 éven aluli gyerekek esetében;

– a lakás tulajdonjogát igazoló akták (adásvételi szerződés, érvényes bérleti szerződés, stb.);

– az utolsó gázszámla másolata (gázzal történő fűtés esetén);

– az utolsó villanyszámla másolata (elektromos árammal történő fűtés esetén);

– jövedelmi igazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, saját felelősségre adott nyilatkozat, stb.);

– gépjármű tulajdonosok esetében törzskönyv vagy forgalmi engedély másolata.

 

A kérvényezőnek a formanyomtatványban nyilatkozott javakra vonatkozó adatait, a hivatal Mezőgazdasági, illetve az Adó és Illeték Irodájában előzetesen láttamoztatnia kell.

 

Azok a személyek/családok, akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást. Ahhoz, hogy a teljes öt hónapos időszakra ítéljék oda a támogatást, a kérelmeket november 20-ig szükséges benyújtani a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatalnál. Azok, akik november 21-e után teszik le az iratcsomókat, csak a december és március közötti időszakra kaphatnak támogatást.

 

A támogatást lakásonként csak egy fűtésére használt rendszerhez nyújtják, legyen az gázzal, villanyárammal, vagy egyéb szilárd, illetve folyékony fűtőanyaggal működő rendszer, és csak olyan családok vagy egyedülálló személyek részesülhetnek benne, akik más formában nem kapnak támogatást a lakásuk fűtéséhez.

 

A kizáró lista, a jövedelmi határértékek, a támogatás összege, valamint a típuskérések a https://www.kezdi.ro/ro/directia-de-asistenta-sociala/ oldalról letölthetőek és tanulmányozhatóak.

 

Részletes információk az incalzire2021@kezdi.ro e-mail címen is kérhetők.

 


2021. október 19.