Magán és jogi személyek tulajdonában lévő, saját gazdasági tevékenységükre felhasznált, vagy szerződés alapján üzembe helyezett nem lakóépületek esetében igényelhetik az épületadó 50 százalékkal történő csökkentését a 2020-as évre, ha a SARS-CoV-2 koronavírus járvány következményei miatt, a vészhelyzet megállapításának ideje alatt, a tulajdonosok vagy a bérlők kötelesek voltak a törvény szerint teljes mértékben megszakítani gazdasági tevékenységüket vagy rendelkeznek a Gazdasági, Energia- és Üzleti Környezetvédelmi Minisztérium által kiállított vészhelyzeti tanúsítvánnyal, amely igazolja a gazdasági tevékenység részleges megszakítását.

 

Az épületadó 50%-al történő csökkentését a 2020-as évre azon természetes személyek igényelhetik, akik az ingatlant gazdasági tevékenység elvégzésére használják, és a szükségállapot megállapításának ideje alatt a saját felelősségükre kitöltött nyilatkozattal igazolniuk tudják a következőket:

 

a) a rendkívüli állapot megállapításának pillanatától, legalább 50%-át lemondta az épület bérleti díjának,

 

b) az összes tulajdonban lévő és a gazdasági tevékenység által érintett terület legalább 50%-át nem használták fel, mivel az adott épületek használati jogának birtokosai a törvény szerint a gazdasági tevékenységet teljes vagy részleges mértékben kellett megszakítaniuk.

 

Azon bérlők, akik az állam vagy a közigazgatási egységek köz- vagy magántulajdonának ingatlanjait bérlik, a következő esetekben igényelhetik az ingatlan illetékének az 50%-os eltörlését:

 

1. Saját felelősségre kitöltött nyilatkozattal, amely szerint a szükségállapot megállapítása során teljes mértékben meg kellett szakítaniuk tevékenységüket.

 

Az épület adó és illeték mentességi kérelmeket legkésőbb 2020. szeptember 15-ig szükséges benyújtani a Polgármesteri Hivatal Adó és Illeték Irodájában a fennebb említett mellékelt iratokkal együtt.


2020. július 1.