2019. október 21-től lehet igényelni és leadni kéréseket fűtéstámogatásra a Közönségkapcsolati Iroda órarendje szerint. Fűtéstámogatásra jogosultak azon családok, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 750 lejt és nem képezi tulajdonukat a kizáró listán felsorolt javak egyike sem!

 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:

Formanyomtatvány

A kérvényező, valamint a családtagok személyazonossági igazolványának másolata, illetve keresztlevél másolat a 14 éven aluli gyerekek esetében

A lakás tulajdonjogát igazoló akták (adásvételi szerződés, érvényes bérleti szerződés, stb.)

Az utolsó gázszámla másolata (gázzal történő fűtés esetén)

Az utolsó villanyszámla másolata (elektromos árammal történő fűtés esetén)

Jövedelmi igazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, saját felelősségre adott nyilatkozat, stb.)

Gépjármű tulajdonosok esetében törzskönyv vagy forgalmi engedély másolata

 

A kérvényezőnek a formanyomtatványban nyilatkozott javakra vonatkozó adatait a Hivatal Mezőgazdasági illetve az Adó és Illeték Irodájában előzetesen láttamoztatnia kell. Azok a személyek/családok, akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást. Azon személyek ellen, akik hamis adatokat közölnek a család jövedelmére vagy a családtagok számára vonatkozóan, eljárás indítható a büntető törvénykönyv értelmében.

 

A kérések leadásának határideje: 2019. november 20.

 

A kizáró lista, valamint további információk a Közérdekű hirdetés menüpont alatt érhetők el, a fűtéstámogatás hirdetésénél.


2019. október 15.