Dr. Biró Gábor ideggyógyász kapja idén a Pro Urbe díjat, amelyet a városnapok keretében, szeptember 3-án, pénteken adományoz oda Kézdivásárhely önkormányzata.

 

Sok év kihagyás után, 2018-ban újra átadták a Pro Urbe díjat Kézdivásárhelyen dr. Szőcs Géza pedagógus, helytörténész, kultúraszervező részére, így Kalith Attila atlétikaedző, Incze László történész és Özv. Vikol Kálmánné (szül. Poller Erzsébet) pedagógus után ő volt Kézdivásárhely negyedik Pro Urbe díjasa, hozzájuk csatlakozott 2019-ben Dr. Vitális Sándor nyugalmazott főorvos, Deme László nyugalmazott tanár, a Nagy Mózes Líceum volt igazgatója, valamint Vetró András szobrászművész.

 

A Pro Urbe díjak átadását az Őszi Sokadalom nyitónapján, szeptember 3-án, pénteken 17 órától tartják a Vigadó Művelődési Ház dísztermében. A méltatást Dr. Borcsa János magyartanár, a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja tartja, beszédet mond Bokor Tibor polgármester.

 

A Pro Urbe díj 2021-es jelöltje:

 

Több, mint fél évszázadon keresztül nagy szakmai felkészültséggel, hozzáértéssel és áldozatkészséggel szolgálta egész Kézdivásárhely és a hozzá tartozó kistérség egészségügyi ellátását. Dr. Biró Gábor ideggyógyász szakorvosként 1972. december 1-én kezdte meg hivatása gyakorlását Kézdivásárhelyen, és teljességgel 2019-ben hagyta abba parxisát. A járóbeteg-rendelői munkával párhuzamosan a kórház belgyógyászati osztályán biztosítottak számára lehetőséget betegei befektetésére, szakirányú gyógykezelésére. 1981-ben sikeres főorvosi vizsgát tett, ami egyrészt a kórház számára magasabb besorolást jelentett, emelte az intézmény elismertségét, másrészt pedig az orvos kompetenciáját növelte, ami azt is maga után vonta, hogy immár két kórteremben folytathatta betegei ellátását. Az ő munkájának köszönhetően gyarapodott az 1990-es évek elejétől a kórház műszaki ellátottsága, emellett, kapcsolatépítéseinek köszönhetően rászoruló betegeit anyaországi kezelésekben sikerült részesítenie, a tudományszervezés terén pedig az ő irányításával zajlott le Kézdivásárhelyen 1992. őszén az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztályának II. Kongresszusa. Dr. Biró Gábor gazdag szakmai- és élettapasztalatát emlékiratban örökített meg, amelyet 2017-ben az Ambrózia Kiadó jelentett meg.


2021. augusztus 30.