Azok a fogyatékossági besorolást igazoló bizonylatok (Certificat de încadrare în grad handicap), amelyek érvényessége a szükségállapot idején járna le, megtartják érvényességüket, és ezek hosszabbítása kérvényezhető a szükségállapot megszűnése után 90 napig!

 

Új eseteknél, vagy a határidő lejárta előtti, a fogyatékkal élő személy állapotának változása miatt kérvényezett felméréshez a következő dokumentumokat kell beszerezni és elektrtonikus formában továbbítani a Szociális Igazgatóság e-mail címére: spas.targusecuiesc@gmail.com:

– Típuskérés (mellékelve: CerereEvaluare)

– Családorvosi ajánlás (mellékelve: ScrisoareMedicala)

– Szakorvosi ajánlás (mellékelve: ReferatMedical)

– Személyazonossági igazolvány másolata

– Előző fogyatékossági bizonylat, ha van ilyen

– Jövedelmi igazolás (nyugdíjszelvény esetén a nyugdíjazási határozatot is mellékelni kell)

 

A kérvényező fogyatékkal élő személyeket/hozzátartozójukat a típuskérésen feltüntetett telefonszámon keressük meg visszaigazolás/iratcsomó kiegészítése céljából.

Az összeállított iratcsomót a Szociális Igazgatóság továbbítja a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság felé.

Az említett intézmény kiállítja a besorolás bizonylatát, amelyet elküld a kérvényezőnek. A kérvényező ennek másolatát elküldi a Szociális Igazgatóság e-mail címére.

 

A besorolás értelmében a fogyatékkal élő személy a következőkben részesülhet:

1. SÚLYOS, személyi gondozóval (Grav, cu asistent personal):

– 500 lej, kérés nélkül

– gondozó alkalmazása vagy gondozói pénz, kérés alapján (mellékelve: CerereAsistentIndemnizatie), amelyhez csatolni kell a következő dokumentumokat:

– Fogyatékossági bizonylat

– A fogyatékkal élő személy személyazonossági igazolványának másolata

– A kijelölt gondozó személyazonosáági igazolványának másolata

– Jövedelmi igazolás

– Bankszámla száma

2. SÚLYOS, személyi gondozó nélkül (Grav, fără asistent personal):

– 500 lej, kérés nélkül

3. ELŐREHALADOTT (Accentuat):

– 375 lej, kérés nélül

4. MÉRSÉKELT (Mediu):

– 60 lej, kérés nélkül

5. ENYHE (Ușor):

– A személy nyilvántartásba vétele, pénzbeli támogatás nélkül

 

 

További jogok:

Adómentesség (1,2,3 esetekben):

– További információ A Helyi Adó és Illeték irodától: tel. 0267/361974, 129-es belső

 

Ingyenes útadó (1,2,3,4 esetekben) kérés alapján, igazoló iratok másolatával:

– Ha a fogyatékkal élő személy tulajdonában van a gépkocsi:

– Típuskérés (mellékelve: CerereRovinetaTitular)

– A fogyatékkal élő személy személyazonossági igazolványa

– Fogyatékossági bizonylat

– Gépkocsi törzskönyve, forgalmi engedélye

– Ha a személyi gondozó tulajdonában van a gépkocsi:

– Típuskérés (mellékelve: CerereRovinetaAsistentPersonal)

– A fogyatékkal élő személy személyazonossági igazolványa

– Fogyatékossági bizonylat

– A gondozó személyazonossági igazolványa

 

A gondozó munkaszerződése

– Gépkocsi törzskönyve, forgalmi engedélye

– Ha a kísérő tulajdonában van a gépkocsi:

– Típuskérés (mellékelve: CerereRovinetaInsotitor)

– A fogyatékkal élő személy személyazonossági igazolványa

– Fogyatékossági bizonylat

– A kísérő személyazonossági igazolványa

– Gépkocsi törzskönyve, forgalmi engedélye

– A fogyatékkal élő személy nyilatkozata a kísérőre vontakozóan (mellékelve: DeclaratieInsotitor)