Rendkívüli tanácsülés keretében tizenhárom napirendi pontról döntöttek a városatyák, amelyekről mind sürgősen kellett határozni, határidős tervezetekről lévén szó. A legnagyobb vitát a szemétszállítási díjak módosításáról szóló határozattervezet képezte, a mozi bérleti szerződését taglaló határozattervezet pedig nem ment át.

 

A Gosp-Com Kft. szemétszállítási díjának módosítása képezte az első határozattervezetet a péntek reggeli ülésen. Zonda Balázs igazgató elmondása szerint január elsejétől a környezetvédelmi díj emelkedett, a módosított ár értelmében 80 lej+áfát kell fizetni tonnánként a leadott szemétmennyiségre, valamint nőtt az országos minimálbér is, így e két tényező miatt volt szükséges meglépni a módosítást. Amennyiben a Gosp-Com nem tartja be az új módosításoknak megfelelő bérezést, a szervezet veszteséges lesz, ez pedig azt jelenti, hogy át kell majd adni egy magáncégnek – érvelt Zonda. Bokor Tibor polgármester kihangsúlyozta: bár nem mindig elégedett a Gosp-Com Kft. munkájával, most mégis azt látja helyesnek, hogy elfogadja a határozattervezetet a testület. A második pontban szintén a Gosp-Com Kft. igazgatójáé volt a szó, aki a cég 2017-es évi költségvetésének elfogadására kérte a tanácstagokat. Mivel az első pontban megszavazták a bérezés növekedését, több tanácstag is jelezte, hogy szeretné jobban átlátni a szervezet kiadásait és beruházásait. Így, minden havi tanácsülésen a Gosp-Com Kft. rövid beszámolót tart a tevékenységüket, kiadásaikat illetően.

 

A harmadik határozattervezetben a Gosp-Com Kft. alaptőke csökkentéséről kellett döntést hozniuk a városatyáknak. Mint kiderült, az önkormányzat leltárában ugyanazok a kazánházak szerepelnek mint Gosp-Com Kft. leltárában, így, mivel a szervezet nem tud pályázni, nem tudja hasznosítani sem azokat, ezért lemond a hivatal számára. Ez az alaptőke csökkenésével jár. A negyedik pontban a zöldségpiac ügykezelésére vonatkozó tanácshatározat módosítását taglalták, az 1680 négyzetméteres parkolóra ezután bért kell fizetniük az ott parkolóknak.

 

A következő határozat a New Fashion Rt. 2016-os évi profitelosztásának, valamint Bokor Tibor polgármester megbízásának jóváhagyása a New Fashion közgyűlésén való részvételéről szólt. A polgármester közölte, hogy a New Fashion április 28-án jutalékot fog osztani, amelyből az önkormányzat részvényének a 10%-a után 363.288 lejes bevétel növeli a város költségvetését.

 

A hatodik tervezet a Petőfi mozi épületére vonatkozó bérleti szerződés módosítását tartalmazta. A bérlő kérte a szerződés öt évvel való meghosszabbítását, amelyre azért lenne szükség, hogy a továbbiakban pályázni tudjon. A tagok a határozattervezetet nem fogadták el, mivel a kétharmados többség nem volt meg.

 

A hulladékátrakó állomást áthelyezték Kovászna megye közvagyonába és a Kovászna Megyei Tanács ügykezelésébe, erre a lécfalvi szeméttelep beüzemeléséhez azért volt szükség. Ilyés Botond tanácsos ennek kapcsán kifejtette: reméli, hogy a hulladékátrakó kérdése minél gyorsabban rendeződik, mert a jelenlegi – ideiglenesen kialakított – telep semmiféleképpen nem felel meg az elvárásoknak, a lakosságot bosszantja a környéken levő bűz és szemét. Bokor Tibor kifejtette: ez a lépés is azt a célt szolgálja, hogy a szemétszállítási kérdés megnyugtatóan rendeződjön Kézdivásárhelyen. A tervezet a tanács nagy részétől megkapta a szükséges támogatást.

 

Nyolcadik pontban Kézdivásárhely energetikai stratégiáját hagyták jóvá a tagok, majd egy elírás miatt módosítani kellett a 2016/64-es ipari park működési szabályzatára vonatkozó tanácshatározatot. A tizedik határozattervezet a kézdivásárhelyi kórház sebészeti osztálya épületének energiahatékonyságát növelő pályázat gazdasági és technikai mutatóinak elfogadását kérvényezte.

 

A Benji Állatvédő Egyesület és Kézdivásárhely társulásának a hosszabbítása képezte a 11. pontot, amelyet egyöntetűen szavaztak meg a tagok, Bokor Tibor hozzáfűzte, nagyon elégedett az egyesület munkájával, nekik köszönhetően szinte nem beszélhetünk kóbor kutya témáról Kézdivásárhely kapcsán. Az utolsó két tervezetben közbeszerzési árajánlatokat kiértékelő bizottságot hoztak létre, majd jóváhagyták a lakáskérések prioritási sorrendjét.


2017. április 10.