Tíz napirendi pont szerepelt a kézdivásárhelyi tanács soros, májusi tanácsülésén: módosították a költségvetést, elfogadták az első negyedévi zárómérleget, valamint döntöttek az Apor Péter szaklíceum felújításáról szóló pályázatról is.

 

Bokor Tibor polgármester elmondta: egy 450.000 lejes többletet kell bevenni a költségvetésbe, ezért van szükség annak módosítására. Az összeg célirányosan jött Kovászna Megye Tanácsától, és két út felújítását irányozza elő, nevezetesen a Kaufland áruházat és a Torjai utat, valamint a Nyujtódot Ozsdolával összekötő utakról van szó. Kézdivásárhely első negyedéves pénzügyi zárómérlegét 124 százalékkal sikerült zárni, ami azt jelenti, hogy sokan éltek a március 30-i kezdvezményes adófizetés lehetőségével – tájékoztatott Bokor Tibor polgármester.

 

Hamarosan új inkubátorház létesülhet Kézdivásárhelyen, a pályázat leadásához azonban szükség van egy azt működtető cégre, így ennek a létesítménynek az adminisztrálását is az ipari parkokat működtető cég látja majd el – döntött a tanács. Emellett elfogadták az Amylum és az Ifet ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányokat, megbízták a polgármestert a New Fashion Rt. közgyűlésén való részvétellel, jóváhagyták két terület összevonását medenceépítés céljából, és kiutalták igénylőjének a Vágóhíd utca 57. szám alatti lakást.

 

Az Apor Péter líceum rehabilitálására vonatkozó pályázatot a napokban adja le az önkormányzat, amely az iskola teljes felújítását, valamint autószerelő műhely létrehozását és a laborok korszerű felszerelését is előírja.


2018. május 4.