Kézdivásárhely Municípium Polgármesteri Hivatala értesíti a jogosultakat, hogy 2017. október 16-tól  lehet igényelni és leadni a kéréseket fűtéstámogtásra, a Közönségkapcsolati Iroda órarendje szerint. Fűtéstámogatásra  jogosultak azon családok, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 615 lejt és nem képezi  tulajdonukat a mellékelt listán felsorolt javak egyike sem!

 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:

 

– típuskérés

– a kérvényező, valamint a családtagok személyazonossági igazolványának másolata, illetve keresztlevél másolat a 14 éven aluli gyerekek esetében

– a lakás tulajdonjogát igazoló akták (adásvételi szerződés, érvényes bérleti szerződés, stb.)

– az utolsó gázszámla másolata (gázzal történő fűtés esetén)

– az utolsó villanyszámla másolata (elektromos árammal történő fűtés esetén)

– jövedelmi igazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, saját felelősségre adott nyilatkozat, stb.)

– gépjármű tulajdonosok esetében törzskönyv vagy forgalmi engedély másolata

 

A kérvényezőnek a típuskérésben nyilatkozott javakra vonatkozó adatait, a hivatal mezőgazdasági illetve az adó és illeték irodában előzetesen láttamoztatnia kell.  Azok a személyek/családok, akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást! Azon személyek ellen, akik hamis adatokat közölnek a család jövedelmére vagy a családtagok számára vonatkozóan, eljárás indítható a büntető törvénykönyv értelmében. A kérések leadásának határideje 2017. november 17.


2017. október 11.