Tizenkilenc napirendi pontról hozott döntést Kézdivásárhely Helyi Tanácsa a márciusi, soros tanácsülésen, köztük beiktattak egy új tanácsost, döntöttek a kézdivásárhelyi műjégpálya vendéglátóipari egységének bérbe adásáról, elfogadták a hivatal új szervezeti ábrájának felépítését és egy új óvoda építésének hatékonysági tanulmányát hagyták jóvá.

 

Constantin Pătru tanácsost Cristea Mariana, a Nemzeti Liberális Párt tagja váltja tisztségében, erről a 2018. március 29-i soros tanácsülésen tett esküt az új tanácsosasszony. A második pontban Kézdivásárhely helyi költségvetését módosítták, itt egy ezer lejes pluszköltséget kellett jóváírni, amelyet az iskolák kapnak, valamint 70.000 lej szponzorpénz jött a kórháznak, ezt kellett bevenni a költségvetésbe. A harmadik pontban a Manócska Napköziotthon, valamint a Református Kollégium ingatlanjainak átadásáról döntöttek, mivel a két épület eddig nem szerepelt az intézmény ügykezelésében, ahogyan a Gábor Áron Szakképző Líceum udvarán található víztorony sem, amelyet szintén át kell adni az oktatási központnak, és amelyben a tűzoltóság kérésére víztartály működik. Mindhárom létesítmény a város tulajdonában marad, csak adminisztrálásba veszik az említett intézmények.

 

A kézdivásárhelyi ipari parkokat működtető kft. eddig nem köthetett direkt szerződést a cégekkel, a döntés értelmében ez megváltozik, és ezután a kft. munkakörébe tartozik ez a tevékenység. A kézdivásárhelyi műjégpálya közélelmezési tevékenységre kialakított, 110 négyzetméteres helységének bérbe adását is megszavazták, így a licit után szakszerű kiszolgálás működik majd a sportintézményben. A következő pontban az általános városrendészeti terv módosításáról döntöttek, itt a beépítendő területek bővítésére volt szükség, amelyet a törvény által megengedett maximumra emeltek.

 

2018-ban lejártak a legelőkre kötött bérleti szerződések, így ezekről is döntést hoztak, ahogyan a Kézdivásárhely erdejéből származó faanyag eladásáról, valamint értékesítési árairól, alapeszközök nyílt árverésen történő értékesítéséről, valamint Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala szervezeti ábrájáról és szerkezeti felépítéséről is.

 

Két helyi érdekeltségű földút átminősítésére volt szükség, a Kaufland áruházat és a Torjai utat összekötő részről, valamint a Nyujtódot Ozsdolával összekötő utakról, amelyek ezután községi útnak minősülnek. Ez a lépés azért fontos, mert így lehet pályázni ezek korszerűsítésére.

 

Hamarosan új óvodája lehet Kézdivásárhelynek, erre a pályázat már elkészült, amelynek összértéke 3 millió 699 ezer lej. Most a hatékonysági tanulmányt, valamint technikai-gazdasági mutatókat kellett jóváhagyni, hogy lehessen leadni a pályázatot. Az Ady Endre utcában található Civilek Házában lejártak a szerződések, a törvények értelmében továbbra is csak a közhasznú alapítványok jogosultak a kibérlésére, így a Nők Egyesülete és a Vöröskereszt ezután is bérmentesen használhatja ezt az ingatlant – döntött a Helyi Tanács.

 

 


2018. március 29.