Despre Politica Urbană

Dezbaterea publica a Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Tg. Secuiesc

Platforma citadini.ro

 

Politica Urbană este elaborată în cadrul unui proiect de asistență tehnică derulat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Banca Mondială în perioada septembrie 2019 – martie 2022. Proiectul “Elaborarea politicii urbane ca instrument de consolidare a capacității administrative și de planificare strategică a zonelor urbane din România” este cofinanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020 (cod SMIS 129720, cod SIPOCA 711).

 

Politica Urbană reprezintă viziunea de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă și rezilientă a României. Ea va stabili o agendă comună a autorităților publice de la nivel central și local pentru îmbunătățirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente și prin coordonarea și corelarea domeniilor sectoriale și a diferiților actori.

 

Primăria Târgu Secuiesc invită cetățenii să participe la un proces de consultare în cadrul elaborării primei politici urbane a României. Cetățenii orașului pot semnala provocări și soluții pentru o viață mai bună în oraș accesând platforma citadini.ro. (hiperlinket betenni)

 

Mai multe despre Politica Urbană pe:

Platforma pentru consultări urbane: Citadini.ro 

Pagina de Facebook a proiectului: Politica Urbana a Romaniei

Pagina web a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației: mlpda.ro/pages/proiectedezvoltareteritoriala

Pagina web a Programului Operațional Capacitate Administrativă: https://citadini.ro/barometru-urban-2020/