TOTEM PÁLYÁZAT – KIVONAT*

* PÁLYÁZÓK FIGYELMÉBE! Ez csak kivonat! Kérjük elolvasni figyelmesen a teljes kiírást és szabályzatot!

 

Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala kiírja a „Szimbólum (totem) Kézdivásárhely Municípium bejárataihoz” című pályázatot a 100/2017-es Tanácshatározatban foglaltak szerint.

 

1. Általános rendelkezések:

A pályázatot Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala írja ki. A pályázat Kézdivásárhely bejárataihoz keresi azt a szimbólumot, amely a legjobban képviseli a várost. A pályázat megfelel a hatályban lévő törvényeknek. A pályamunkákról zsűri dönt.

 

2. A jelentkezés feltételei:

A pályázat elsősorban a Romániai Építész Kamara tagjainak szól, valamint a profilban tanuló egyetemi hallgatók részére, de nem zárja ki más, hasonló területen tevékenykedő szakemberek jelentkezését sem. Az építészek magánszemélyként és jogi személyként is részt vehetnek a versenyben. A pályázatra jelentkezhetnek képzőművészek, dizájnerek vagy építészhallgatók is. A sikeres pályázáshoz a szabályzat és a határidők betartása elengedhetetlen.

 

3. A pályázat lefolyása:

A jelentkezési űrlapok beküldésére 14 nap áll a pályázó rendelkezésére (2018. január 15. és 30. között). A jelentkezési időszakban a pályázók kérdéseket tehetnek fel a kérdezős modul segítségével, ezek határideje 2018. február elseje. Ez az opció csak a bejelentkezett pályázókra érvényes! A kérdésekre a választ 2018. február 16-ig mindenki megkapja.

 

A pályázatokat elektronikusan és nyomtatott formában is el kell juttatni, maximum két 80 x 100 cm-es formátumban, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

– földszinti magasságban elkészített terv, valamint az összes, a terv jobb megértése szempontjából szükséges szögből, magasságból;

– az alkotás mind a négy oldalának vetületét és két karaktere metszetét;

– perspektívák (emberszem magasságból), axonometriák, részletrajzok és ezek megértéséhez szükséges magyarázó szöveg;

– kollázsok, fotók és más szemléltető eszközök, amelyből jobban érthető a pályázó terve;

– az alkotás szöveges bemutatása, ami egy vagy több A4 formátumú oldalon (az oldalak száma nincs korlátozva) tartalmazza a javasolt  totem leírását, a koncepciót, és mindazt amit a pályázók szükségesnek látnak a javaslatuk bemutatásához. A szöveg társulhat  kézi skiccekkel, grafikákkal, amelyek segítik a javasolt alkotás megértését. A lapon való elhelyezés, annak felépítése szabadon választható;

– 3D modellt vagy elektronikus animációt vagy makettet.

 

A pályázatokat postán lehet elküldeni a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal postacímére (525400 Târgu Secuiesc, Piaţa Gábor Áron nr. 24., jud. Covasna) vagy személyesen leadni a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal iktatójába (földszint, 3-as iroda) egy lezárt borítékban, valamint egy adathordozón. A pályázónak külön, szintén lezárt borítékban, a pályázattal együtt kell elküldenie a jelentkezési lapját, amelyet titkosítva kezelünk. Amennyiben a pályázat postán érkezik, tértivevénnyel kell elküldeni. A pályázat beküldési határideje 2018. március 16., 16.00 (postán küldés esetében a postai feladás dátuma).

 

A pályázat eredményhirdetése a www.kezdi.ro honlapon, illetve a közösségi oldalakon történik majd. A zsűri vállalja a felelősséget a pályázat kimeneteléért, és döntése véglegesnek tekintendő.

 

A leadás után a pályázatok Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának tulajdonát képezik, amelyet a hivatal felhasználhat népszerűsítés céljából. A jelentkezési űrlap kitöltésével a pályázó vállalja, hogy munkája publikus lehet.

 

4. Nyeremények:

Első díj: 2000 lej

Második díj: 1000 lej

Harmadik díj: 500 lej

 

5. A pályázat anonimitása:

A hivatalosan leadott pályázatnak nevet nem szabad tartalmaznia. Minden leadott pályamunka (és azok minden eleme is) egy két betűből és öt számjegyből álló azonosító kódot fog viselni (ezt a pályázó határozza meg). A dokumentáció összeállításakor a pályázónak egy fehér, lezárt borítékba kell betennie névvel ellátott jelentkezési lapját, amelyet a két betűből és öt számjegyből álló azonosító kóddal lát el.

 

A hivatalhoz eljuttatott pályamunkákat az iktatószámuk alapján és az azonosító kód alapján fogjuk kezelni, a lezárt, nevet tartalmazó űrlapot csak az eredményhirdetést megelőző napon bontjuk ki. A beérkezett pályázatok iktatószámát az azonosító kóddal együtt a www.kezdi.ro honlapon közzétesszük.

 

6. A pályázat értékelhetősége szempontjából fontos tényezők:

 

– az alkotás plasztikai megjelenése és kapcsolata a hely kulturális identitásával;

– a koncepció egységessége, annak bemutatása;

– a javaslatok megvalósítható és gazdaságos  megközelítése;

– a munkálatok ütemezhetősége és kivitelezésének lehetősége.

 

 

A PÁLYÁZAT TÉMÁJA, KRITÉRIUMAI

„Szimbólum (totem) Kézdivásárhely Municípium bejárataihoz”

 

Tartalmaznia kell:

– a város nevét magyar, román és német nyelven (Târgu Secuiesc, Kézdivásárhely, Sekler-Neumarkt), és a város címerét is.

 

Néhány információ, amely a várost jellemzi (ezek nem az egyetlen információk, amelyeket a pályázónak jó figyelembe venni, de kiindulópontként szolgálhatnak):

– a város neve rovásírással

– a székely magyar rovásírás ma is használatos Székelyföldön, amely a 10. században terjedt el

– Kézdivásárhelyt nevezik a céhek, a cipészek és az udvarterek városának, Orbán Balázs „Háromszék Párizsának” nevezte

– főtere egyedülálló és különleges, innen indulnak ezek a kis utcák, nevezetesen az udvarterek, amelyekben befelé, jobbról és balról, egymás mellett lakóházak találhatóak

– a Kézdi előtag a székelyek 11. századi lakóhelyére utal, az úgynevezett Szászkézdre. Zsigmond király vásáros hellyé nyilvánította a települést, Torjavására néven. A középkorban jelentős céhes iparral rendelkezett. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején Háromszék védelmének központja volt, itt öntötte ágyúit Gábor Áron, akinek szobra 1971 óta a főtér közepén áll.

– a kovácsoltvas erkélyek a 19. század végén készültek, a kor stílusának megfelelően

– a főtér karakteres pontja a Református templom, amely Erdély egyik legnagyobb református temploma

– a Céhtörténeti Múzeumot 1972 tavaszán avatták fel, akkor polgármesteri hivatalként szolgált.

 

A létesítményt Kézdivásárhely bármelyik kijáratához lehet tervezni, konkrét helyet nem határoztak meg. A létesítmény kreatív tervében nincsenek megkötések, de illeszkednie kell a környezetbe, esztétikailag is kellemesnek kell lennie.

 

Még néhány kritérium, amit a pályázónak szem előtt kell tartania:

– a létesítménynek érdekesnek és figyelemfelkeltőnek kell lennie, anélkül, hogy hivalkodó lenne;

– mivel legtöbb esetben az út mellé helyezhető el egy ilyen létesítmény, fontos, hogy ne akadályozza a közlekedést egyik irányból sem, és ne vonja el az autóvezető figyelmét;

– világító színek használata tilos, ahogyan olyan világítórendszer használata is, amely a megengedettnél nagyobb fényt képes kibocsájtani;

– a tervezéskor betartandó a hatályban lévő törvénykezés (Ordonanța Guvernamentala Nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul drumurilor, republicată în temeiul Art.II din Legea Nr.82 din 15 aprilie 1998 și al Ordinului Ministerului Transporturilor Nr.571 din 19 decembrie 1997 referitoare la aprobarea Normelor Tehnice privind proiectarea și amplasarea construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte și tuneluri rutiere);

– a tervben meg kell határozni a létesítmény építőanyagait is, szem előtt tartva, hogy azok tartós anyagból legyenek.

 

A ZSŰRI:

A zsűri elnöke: Bokor Tibor polgármester

Tagjai:

Vetró B. András képzőművész             

Demeter Enikő építészmérnök

Gál Zoltán, a Romániai Építész Kamara tagja

Szilveszter Szabolcs, helyi tanácsos, a projekt kezdeményezője

Nagy Babos Tamás, helyi tanácsos, magyartanár    

Ménessy Kinga, a Kommunikációs Iroda vezetője

A pályázat titkára: Nagy Brigitta, a Kommunikációs Iroda munkatársa.

 

Minden szavazat azonos értékű, a döntés egyszerű többséggel történik.

 

A VERSENY MENETE:

1. A verseny kiírása: 2018. január 15.

2. A jelentkezési űrlapok beküldésének határideje*: 2018. január 30., 16.00

* Megjegyzés: a jelentkezési lap beküldésével a pályázó jelzi szándékát a pályázásra, de tervet még nem kell küldenie. Űrlapok beküldése alább, “Az űrlapok feltöltése” linkre kattintva vagy postán a fent megadott címre.

3. Kérdések beérkezésének határideje*: 2018. február 1., 16.00

* Megjegyzés: ennek feltétele az űrlap beküldése.

4. Pályázói kérdések megválaszolásának határideje: 2018. február 16., 12.00

5. Pályázatok leadási határideje: 2018. március 16., 16.00

6.A pályázatok kiértékelése: 2018. április 20., 16.00

7. Kiállítás a pályázatokból: 2018. április 23.

8. Eredményhirdetés: 2018. április 25.

 

 

Letölthető dokumentumok:

1. A pályázat tanácshatározata – szabályzat

2. Jelentkezési űrlap a pályázatra

3. A város címere

 

 

A pályázat feltöltése (határidő: 2018. március 16., 16.00)

 

* Az oldal folyamatosan frissül.

Kérdését itt teheti fel / Az űrlapok feltöltése: