În cadrul unei ședințe extraordinare de consiliu, corifeii orașului au decis despre treisprezece ordine de zi, legat de care trebuia luată urgent hotărâre, fiind vorba despre proiecte cu termen. Cea mai mare dezbatere a constituit-o proiectul de hotărâre referitor la modificarea taxelor transportului de gunoi, însă n-a trecut proiectul de hotărâre cu privire la contractul de închiriere a cinematografului.

 

Primul proiect de hotărâre la ședința de vineri dimineață a constituit modificarea transportului de gunoi a firmei Gosp-Com. După relatările directorului Zonda Balázs, de la 1 ianuarie a crescut taxa de protecție a mediului, conform prețului modificat, trebuie achitați 30 de lei + TVA pe cantitatea de o tonă de gunoi predată, respectiv a crescut și salariul minim pe țară, astfel din cauza acestor doi factori a fost necesară efectuarea modificării. Întrucât Gosp-Com nu respectă salarizarea potrivită noilor modificări, organizația va fi în pierdere, asta însă înseamnă că va trebui apoi predată unei firme private – a argumentat Zonda. Primarul Bokor Tibor a subliniat: deși nu este întotdeauna mulțumit cu munca firmei, acum totuși consideră corect ca colegiul să accepte proiectul de hotărâre. În cel de-al doilea punct, cuvântul a fost tot al directorului Gosp-Com, care a solicitat membrilor consiliului să aprobe bugetul firmei pe anul 2017. Deoarece în primul punct au votat creșterea salarizării, chiar mai mulți consilieri au semnalat că ar dori să verifice mai amănunțit cheltuielile și investițiile organizației. Astfel, la fiecare ședință lunară de consiliu, Gosp-Com va prezenta un scurt raport referitor la activitate și cheltuielile lor.

 

În cel de-al treilea proiect de hotărâre, corifeii orașului au fost nevoiți să decidă despre scăderea capitalului social. După cum s-a adeverit, că în inventarul Primăriei figurează aceleași săli de cazane ca și în inventarul Gosp-Com, astfel, deoarece organizația nu poate participa la proiect, nu le poate valorifica nici pe acela, de aceea renunță în favoarea administrației. Asta atrage după sine scăderea capitalului social. În cel de-al patrulea punct a fost analizată modificarea hotărârii consiliului cu referire la administrarea pieței de legume, de acum înainte pe parcarea de 1680 metri pătrați trebuie să plătească chirie cei care parchează acolo.

 

Următoarea hotărâre s-a referit la împărțirea profitului pe anul 2016 a New Fashion S.A., precum și la aprobarea mandatului de participare al primarului Bokor Tibor la adunarea generală a societății New Fashion. Primarul a comunicat că New Fashion va distribui comision la 28 aprilie, din care, după acțiunea de 10% a administrației, un venit de 363.288 lei va mări bugetul orașului.

 

Cel de-al șaselea hotărâre conține modificarea contractului referitor la închirierea clădirii cinematografului Petőfi. Chiriașul a solicitat prelungirea contractului cu cinci ani, care ar fi necesar pentru ca ulterior să poată participa la proiect. Membrii n-au aprobat proiectul de hotărâre, deoarece n-a fost întrunită majoritatea de două treimi.

 

Stația de decantare a deșeurilor a fost transferată în proprietatea județului Covasna și în administrarea Consiliului Județean Covasna, de aceea a fost nevoie de punerea în funcțiune a depozitului de gunoi din Leț. Legat de asta, consilierul Ilyés Botond a expus: speră ca problema punctului de mutare a deșeurilor se a rezolva cât mai repede, căci cel din prezent – înființat provizoriu – nu corespunde nicidecum cerințelor, locuitorii sunt iritați de mirosul și gunoiul din împrejurimi. Bokor Tibor a expus: și acest pas servește scopul ca problema transportului de gunoi să se rezolve liniștitor la Târgu Secuiesc. Proiectul a primit sprijinul necesar din partea consiliului.

 

În al optulea punct membrii au aprobat strategia energetică a orașului Târgu Secuiesc, apoi din cauza unei greșeli de scris a trebuit modificată hotărârea de consiliu referitoare la regulamentul de funcționare al parcului industrial 2016/64. Cel de-al zecelea proiect de hotărâre a solicitat aprobarea indicatorilor economici și tehnici ale proiectului de creștere a eficienței de energie a clădirii secției de chirurgie a spitalului din Târgu Secuiesc.

 

Cel de-al unsprezecelea punct l-a constituit prelungirea asocierii dintre Asociația de Ocrotire a Animalelor Benji și Târgu Secuiesc, care a fost votată în unanimitate de către membri, Bokor Tibor a adăugat că este foarte mulțumit cu munca asociației, mulțumită lor aproape nici nu putem discuta despre tema câinilor fără stăpân referitor la Târgu Secuiesc. În ultimele două proiecte a fost înființată o comisie de evaluare a ofertelor de preț în achiziții, apoi au aprobat ordinea de prioritate a cererilor de locuințe.


10 aprilie 2017