În anul acesta orașul breslelor se poate administra din peste 52 milioane de lei, bugetul a fost votat de către colegiu joi, 9 martie. La ședința ordinară a Consiliului Local din Târgu Secuiesc, pe lângă buget, a fost necesar să se ia decizii despre încă unsprezece ordine de zi, o hotărâre a fost amânată.

 

Corifeii orașului au discutat prima dată adoptarea bilanțului financiar al orașului Târgu Secuiesc referitor la ultimul semestru al anului 2016. După relatările primarului Bokor Tibor, acele impozite, care au depins de Primărie, au fost îndeplinite peste 100%. În a doua ordine de zi s-a discutat despre modificarea hotărârii de consiliu referitoare la utilizarea excendentului de buget. Liceul Teoretic Nagy Mózes s-a răzgândit în legătură cu utilizarea cotei-părți, ar cheltui excendentul pentru investiție, în loc de funcționare, ar dori să cumpere o clădire, care mai târziu ar asigura loc pentru perfecționare și tabere.

 

A fost votat bugetul

 

Cea de-a treia ordine de zi a constituit aprobarea bugetului pe anul 2017 al orașului Târgu Secuiesc. Cu cele 2.3 milioane de lei rămase din anul 2016 – pe care le utilizează pentru dezvoltare – orașul breslelor se va putea administra în total din 52.400.000 lei.

 

Cheltuielile mai mari pe articole sunt următoarele: cheltuiala de funcționare a oficiului: 5 milioane 200 mii de lei; secția de ținere în evidență a populației și subsecția aparținătoare acesteia: 1.1 milioane de lei; dobânda pentru împrumut: 240 mii de lei; menținerea ordinii: 574 mii de lei; învățământ: 22.5 milioane de lei, din care mai mult de 19 milioane reprezintă salariile; sănătate: 787.700 de lei; cultură, sport și spațiu verde: 8.460.000 de lei; cheltuieli sociale: 3.374.000 de lei; dezvoltare: 3.442.000 de lei; transport de gunoi și continuarea lucrărilor de canalizare: 1.7 milioane de lei; păduri și pășuni: 500.000 de lei; turism: 30.550 de lei; drumuri: 4.430.000 de lei.

 

„Situația ideală ar fi aceea, dacă am putea completa dezvoltările planificate de noi cu bani din proiecte, așa s-ar putea dezvolta cu adevărat localitatea noastră” – a început detaliile părții de dezvoltare a bugetului primarul Bokor Tibor. Pentru străzile Gării, Molnár Józsiás, Abatorului și 1 Mai figurează o sumă planificată de 6.459.000 de lei, din care delimitează pentru anul 2017 4.666.000 de lei, iar pentru anul 2018 1.793.000 de lei. Este vorba despre proiectele PNDL, care permit încheierea contractelor multi-anuale, de aceea se poate planifica din suma de proiect și pe anul 2018.

 

Primarul s-a referit și la detaliile cheltuielilor mai importante, a relatat că ar dori să modernizeze mai multe clădiri aparținătoare orașului, să realizeze și strategia energetică a acestora, pentru că doar așa ar putea introduce proiecte pentru acestea. Aici este vorba despre secția de chirurgie al spitalului orășenesc, despre clădirile Grădiniței Csipkerózsika, a Creșei aflate în strada Benedek Elek, a Școlii Generale Jakabos Ödön din Lunga, a Școlii Generale Turóczi Mózes, dar este în plan și reînnoirea Liceului Tehnologic Apor Péter (suma planificată pentru asta este de 75.000 de lei). Ar dori să reînnoiască și să dezvolte cabinetul medical ambulant al spitalului orășenesc planul costă 60.000 de lei. Au fost puși la o parte 50.000 de lei pentru mutarea casei de flori 50.000 de lei, pentru aranjarea terenului din jurul patinoarului, au fost rezervați 1.5 milioane de lei. În anul acesta continuă și reînnoirea Stadionului Sinkovits, o parte a tribunei va ajunge sub acoperiș. A fost mărită suma alocată pentru transformarea sălii cazanelor din strada Libertății în sală de joacă la 200.000 de lei, în clădirea Vigadó ar dori să formeze un sistem de încălzire al Primăriei, cauzator al multor probleme. Poșta regească maghiară și oficiul telegrafic construit în 1907 funcționează și în zilele noastre ca poștă, ar dori reînnoirea în anul acesta a clădirii publice aflate în proprietatea orașului, deoarece, de-a lungul anilor, a ajuns într-o stare foarte rea. Ar înființa în locul lacului din spatele lui Dac un centru de recreere, o piață, iar pentru depunerea proiectului au separat 50.000 de lei, din sala de cazane aflată în strada Bethlen Gábor s-ar înființa un centru social, aici au mai separat bani.

 

A trebuit să se ia o decizie și despre indicatorii economiei și tehnici referitoare la lucrările de lărgire ale sistemului de apă și canalizare: îndeosebi în centru, în curțile din centru, și câteva străzi rămase în urmă, ca de exemplu străzile Ady și Fehérmartok. „Din păcate, până când nu terminăm lucrările de canalizare rămase în urmă, nu ne prea putem ocupa de aranjarea centrului, cu toate că ar fi deja de actualitate. Dar până când toate cablurile intră aici, strada ar trebui spartă de două ori, ceea ce n-are nici un sens. De aceea întârzie reînnoirea și în strada Școlii” – a amintit edilul. Ar depune proiect și pentru formarea pistelor de biciclete, respectiv ar fi necesară și o strategie de mobilitate, pentru acestea au delimitat o sumă separată.

 

Lucrările de reînnoire care figurează în buget ating următoarele drumuri, străzi: partea care leagă Ruseni-ul și strada Bem, se termină și aranjarea străzii Achim Andrei, modernizarea parcărilor străzii Oituz, asfaltarea străzii Petőfi Sándor sau Cernatului (în funcție de care este în prezent într-o stare mai rea), aranjarea parcărilor din jurul patinoarului și asfaltarea străzii Tamási Áron, precum și aranjarea Curții nr. 71.

 

În ordinele de zi patru și cinci au fost votate organigrama Primăriei și structura de personal a spitalului orășenesc. La cea de mai înainte organigramă s-a lărgit cu un nou element, s-a completat mai precis cu un post de administrator public, la cea din urmă, echipa spitalului s-a completat cu un medic specialist de gastroenterologie.

 

Au fost adoptate indicatoare economice și tehnice referitoare la faptul ca instituțiile – secția de chirurgie a spitalului orășenesc, Grădinița Csipkerózsika, creșa aflată în strada Benedek Elek, Școala Generală Jakabos Ödön și Școala Generală Turóczi Mózes – să poată depune proiecte de sporire a eficientizării de energie. Valoarea totală a proiectelor atinge 6 milioane de lei.

 

Pe cea de-a douăsprezece ordine de zi, care a analizat regulamentul referitor la impozitarea clădirilor și terenurilor neglijate, au retras-o de pe ordinea de zi, iar ca ultim punct au adoptat manifestările în spațiu liber care vor fi organizate pe anul 2017.


10 martie 2017