InfoRegio

Proiecte POR 2014-2020

SMIS 112510

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC – SPITAL TÂRGU SECUIESC, SECȚIA CHIRURGIE

 

Proiectul “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR APARȚINĂTOARE MUNICIPIULUI TÂRGU SECUIESC SPITAL TÂRGU SECUIESC SECȚIA CHIRURGIE”, cod MySMIS 112510, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este în curs de implementare de către Municipiului Târgu Secuiesc și are o valoare totală de 2.899.164,99 lei, din care 2.874.912,41 lei reprezintă finanțare nerambursabilă care este compus din 2.394.802,04 lei contribuția UE și 422.612,12 lei contribuția națională. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.02.2016 – 31.12.2019. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice și reducerea consumului de energie finală în clădirea Secției de chirurgie al Spitalului municipal Târgu Secuiesc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Reabilitarea termică a elementelor de anvelopă a clădirii (izolarea pereților exterioare, izolarea termică a plăcii de sol, izolarea termică a plăcii de terasă și a planseului peste parter).
 2. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei – 56 de panouri fotovoltaice.
 3. Modernizarea sistemului de ventilare mecanică prin montarea unui sistem de ventilare ținând cont de etanșeitatea ridicată asigurată de tâmplării. Sunt prevăzute instalații de ventilare în vederea asigurării volumului de aer necesar în încăperile pentru specificul de spital conform claselor de încăperi aferente.
 4. Modernizarea instalației de iluminat integrat a clădirii prin schimbarea corpurilor de iluminat existente la unele cu o performață superioară din punct de vedere luminotehnic și un consum de energie mai scăzut.
 5. Reabilitarea grupurilor sanitare.

 

Rezultate asteptate

 1. Reducerea consumului de energie totală în clădirea reabilitată, cu 528.984,7KWh/an, în urma investiției.
 2. Reducerea nivelului anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2) de la 117,50 To CO2 în anul 2016 la 43,90 To CO2 după finalizarea proiectului.
 3. Reducerea Consumului anual de energie primară (kWh/an) de la 737.256,90 KWh/an din anul 2016 la 208.272,20 kWh/an după finalizarea proiectului.
 4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep) în anul 2016: 63,40 tep, iar la finalizarea proiectului 17,90 tep.
 5. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total, în anul 2016: 426,20 kWh/m2/an respectiv 128,40 kWh/m2/an la finalizarea proiectului, din care pentru încălzire racire anul 2016: 300,4 kWh/m2/an, respective 56,7 kWh/m2/an la finalizarea proiectului.
 6. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total, în anul 2016: 0 kWh/an respectiv 57.457,1kWh/an la finalizarea proiectului, din care:
 • pentru încălzire racire în anul 2016: 0,00 kWh/an respectiv 0,00 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • pentru preparare apă caldă de consum: în anul 2016: 0,00 kWh/an respectiv 20.803,40 kWh/an la finalizarea proiectului.
 • electric: în anul 2016: 0,00 kWh/an respectiv 36.653,70 kWh/an la finalizarea proiectului.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

InfoRegio